Konferencje

Konferencja „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście edukacji zdrowotnej”

Opublikowano: 2019-02-07

forum akademickie

III ogólnopolska konferencja naukowa „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście edukacji zdrowotnej odbędzie się 6 kwietnia w Jaśle, w filii Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom bliskim nie tylko teoretykom edukacji, ale również praktykom – wychowawcom, pedagogom i wszystkim osobom zaangażowanym w proces wychowania i nauczania dziecka w szkole. Wśród głównych obszarów rozważań są: profilaktyka, diagnoza i terapia specjalnych potrzeb edukacyjnych w szkole; wymiary funkcjonowania ucznia zdolnego w szkole; oblicza niepełnosprawności ucznia a jego zdrowie. Celem konferencji jest nie tyko wymiana cennych doświadczeń, ale również wzrost wiedzy i umiejętności związanych z pracą z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z dzieckiem przewlekle chorym.

Pragniemy pochylić się nad każdym uczniem potrzebującym specjalnych metod pracy, zarówno nad tym, który z powodu niepełnosprawności posiada orzeczenie o konieczności kształcenia specjalnego, jak również nad tym, który indywidualnego podejścia wymaga z uwagi na ponadprzeciętną sprawność procesów poznawczych. Refleksje i doświadczenia dotyczyć będą całego procesu edukacji dziecka w szkole – od działań profilaktycznych, poprzez diagnozę potrzeb, aż do programu wsparcia i konkretnych metod pracy – piszą organizatorzy w zapowiedzi wydarzenia.

Zaproszenie kierowane jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków edukacji. Przewidziano referaty w sesji plenarnej oraz wystąpienia w formie komunikatów z badań i głosów w dyskusji podczas obrad w sekcjach. Więcej szczegółów na stronie konferencji.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie