Konferencje

Konferencja „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”

Opublikowano: 2019-03-07

forum akademickie

„Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, która odbędzie się w dniach 3–4 kwietnia w Poznaniu. Wydarzenie jest jednym z najważniejszych punktów jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

W tym roku mija 100 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku akademickiego Wszechnicy Piastowskiej, z której wywodzą się cztery poznańskie uczelnie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy i Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Ich rektorzy dla uczczenia dostojnego jubileuszu powołali Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Jednym z najważniejszych wydarzeń jubileuszowego roku będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0”.

W jej trakcie zostanie podjęta próba ukazania możliwych i oczekiwanych kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w obliczu współczesnych i spodziewanych w przyszłości wyzwań, wynikających m.in. z tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami i uczestnikami. Ten etap rozwoju cywilizacji wiąże się z takimi zjawiskami, jak: cyfryzacja, rozwój sztucznej inteligencji, przetwarzanie chmurowe, big data oraz rozszerzona rzeczywistość, które oznaczają konieczność dostosowania funkcji i organizacji uniwersytetu do obecnych warunków, wymuszają potrzebę wyznaczania nowych kierunków badań naukowych, a także modernizacji oferty dydaktycznej.

Podczas dwudniowej konferencji odbędą się cztery sesje plenarne, z udziałem m.in. prof. dr. hab. Macieja Żylicza z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej („Uniwersytet badawczy – wyzwania i zagrożenia”), prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego („Uniwersytet przyszłości – więcej czy mniej technologii?”), dr hab. Emanuela Kulczyckiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. UAM („O ewaluacji nauki jako niezbywalnym etapie komunikacji naukowej”), prof. Andersa Pape Møllera z Université Paris-Sud („Standing on the precipice: Can we only see the catastrophes when viewing the environment in the long-term perspective of the last century, or is there light ahead?”) i prof. dr. hab. Magdaleny Fikus z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN („Uniwersytety jutra: czy popularyzujące naukę i jak?”).

Ponadto odbędą się trzy sesje panelowe: „Między neutralnością i aktywizmem. Miejsce ekspresji politycznej w murach uczelni”, „Wyzwania Ustawy 2.0: zarządzanie i finansowanie uczelni w nowych warunkach”, „Jaką rolę powinna odgrywać polityka naukowa? Przyszłość uniwersytetu a priorytety państwa”.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inne osoby zainteresowane problemami szkoły wyższej i współczesnej nauki. Organizatorzy wydarzenia zapewniają wyżywienie, nocleg w hotelu oraz możliwość publikacji referatów i innych wystąpień. Obrady będą symultanicznie tłumaczone na język polski lub angielski. Potwierdzenie udziału w konferencji należy wysłać do 22 marca br. mailem na adres: 100lat@amu.edu.pl lub telefonicznie pod numerem: 61 829 47 55.

MK

Program konferencji

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie