Konferencje

Konferencja „W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka”

Opublikowano: 2019-01-15

forum akademickie

„W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka” – to tytuł specjalnej, jubileuszowej konferencji naukowej organizowanej w Akademii Leona Koźmińskiego. Odbędzie się w dniu siedemdziesiątych urodzin prof. Grzegorza W. Kołodki.

Wykładowca ALK, profesor nauk ekonomicznych, zaprosił wybitnych intelektualistów z całego świata, by udzielili odpowiedzi na pytanie, zadane w jego słynnej trylogii „Dokąd zmierza świat?”. Swój udział potwierdzili m.in. Ruslan Grinberg, Edmund Phelps. Vito Tanzi, Mario Nuti, Jerzy Wilkin, Andrzej Koźmiński, Leon Podkaminer i wielu innych znakomitych gości, profesorów i polityków.

Pierwszego dnia (World Day) dyskusje będą koncentrować się wokół uwarunkowań i strategii rozwoju gospodarczego, dalszych losów globalizacji, polityki fiskalnej i monetarnej, metodologii współczesnej ekonomii oraz chińskiego modelu rozwoju. Główny wykład (keynote speech) wygłosi prof. Justin Yifu Lin, były Wiceprezydent ds. Rozwoju i Główny Ekonomista Banku Światowego.

Z kolei drugiego dnia (Dzień Polski) grono czołowych krajowych ekonomistów, współautorów opublikowanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN książki pod redakcją prof. Elżbiety Mączyńskiej „Ekonomia i polityka. Wokół teorii gospodarczej Grzegorza W. Kołodko”, dyskutować będzie o najważniejszych wyzwaniach współczesnej ekonomii i polityki, uwarunkowaniach i perspektywach gospodarki światowej, kondycji i ewolucji Unii Europejskiej oraz szansach i zagrożeniach stojących przed polską gospodarką.

Konferencja „W poszukiwaniu lepszego świata. Ekonomia i polityka” odbędzie się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku. Miejscem debat będzie Aula Leona Koźmińskiego w budynku C ALK przy ul. Jagiellońskiej 59 w Warszawie. Konferencja jest otwarta dla publiczności po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie: https://www.kozminski.edu.pl/jubileusz_prof_kolodko/.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia Leona Koźmińskiego, Komitet Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie