Nagrody

Konkurs DOCUP rozstrzygnięty

Opublikowano: 2018-12-20

forum akademickie

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Grzegorz Gabara z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – to laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach w konkursie DOCUP. Gala wręczenia nagród odbyła się we Wrocławiu.

Organizatorem konkursu jest Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) skupiające samorządy doktorantów uczelni zrzeszonych w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Głównym zadaniem Forum jest reprezentacja na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej środowisk doktorantów, a także współpraca z organizacjami doktoranckimi w kraju i za granicą, organizacja oraz wsparcie inicjatyw naukowych. W ramach XXVI Zjazdu DFUP odbyła się gala konkursowa DOCUP. Do konkursu można było zgłaszać osiągnięcia zrealizowane w roku akademickim 2017/2018.

W kategorii Wydarzenie naukowe:

  • I miejsce otrzymał Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za „Warsztaty Historyczne dla młodzieży szkół średnich”;
  • II miejsce zajęło Koło Naukowe Badaczy Białych Plam Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za organizację cyklu wykładów „O tym się nie mówi…”;
  • III miejsce dla Koła Naukowego „Public relations w social mediach” z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie za program naukowy podnoszący wiedzę, kompetencje i umiejętności doktorantów w zakresie public relations i mediów społecznościowych.

Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do: Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego za organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miasto w naukach społecznych i humanistycznych” (2–3 lutego 2018 r.) oraz Koła Naukowego Doktorantów Historii „Onyks” z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie za organizację I Międzynarodowej Konferencji Doktorantów „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów” (7–8 czerwca 2018 r.).

W kategorii Wydarzenie samorządowe:

  • I miejsce otrzymała Rada Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego za cykl dofinansowań indywidualnych dla doktorantów UWr;
  • II miejsce zajęła Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za IV Bal Doktoranta w Olsztynie.

W kategorii Działalność samorządowa doktoranta:

  • I miejsce dla Grzegorza Gabary z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • II miejsce dla Pauli Wiśniewskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Podczas Zjazdu wybrano też nowe władze DFUP na kadencję 2019. Nowym przewodniczącym został Patryk Kosowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który zastąpił na tym stanowisku Justynę Słowińską z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wiceprzewodniczącym wybrano Jakuba Woźniaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś sekretarzem – Katarzynę Kot z Uniwersytetu Wrocławskiego.

MK

Źródło: DFUP

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie