Życie akademickie

Konkurs Fundacji Identitas dla studentów i doktorantów

Opublikowano: 15.02.2017

forum akademickie

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok 2017. Ubiegać się o nie mogą w tym roku studenci IV i V-go roku studiów oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest Nagroda Identitas, zadaniem Fundacji jest wspieranie młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów.

Prace składających wniosek o wsparcie powinny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Fundacja przyzna od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 do 20 000 zł.

O wsparcie ubiegać się mogą indywidualnie studenci IV oraz V roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci polskich uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać: streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4); opinię opiekuna naukowego lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora w dziedzinie, której dotyczy projekt; średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu); potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród bądź stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2017 r. Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 30 maja 2017 r.

Z Regulaminem można zapoznać się na stronach Fundacji.

Źródło: DoRzeczy.pl

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie