Konkursy

Konkurs LOT-u na najlepsze prace z zakresu lotnictwa

Opublikowano: 2020-01-03

forum akademickie
Fot. J. Boczek

Płatne staże, nagroda w wysokości 10 tys. zł oraz… podróż życia – to wszystko czeka na autorów najlepszych prac dyplomowych o lotnictwie, którzy wezmą udział w konkursie PLL LOT. 

Polskie Linie Lotnicze LOT to jedna z 12 najstarszych linii lotniczych na świecie, lider rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej. W ub. roku polski przewoźnik obchodził 90-lecie swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano pierwszą edycję konkursu na pracę dyplomową z zakresu lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Mogą w nim wziąć udział studenci polskich uczelni publicznych i niepublicznych, którzy planują bronić pracę dyplomową w roku akademickim 2019/2020. Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach: na pracę licencjacką i inżynierską oraz na pracę magisterską. Zgłaszane prace mogą być napisane w językach polskim i angielskim. Jury w grudniu 2020 roku ogłosi nazwiska trzech zwycięzców – wszyscy mogą liczyć na płatny, trzymiesięczny staż w LOT. Ponadto autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych i dwuosobowy bilet lotniczy na wybranej trasie LOT-u. Promotor tej pracy otrzyma dwa bilety lotnicze na wybranej trasie. Nagrodą za zajęcie II miejsca jest bilet dla dwóch osób na dowolnej trasie LOT-u. Zdobywca III miejsca otrzyma bilet dla jednej osoby na wybranej trasie LOT-u.

– W konkursie wyłonione zostaną prace wyróżniające się oryginalnością tematu, jakością przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych, samodzielnością i jakością wniosków oraz przydatnością dla rozwoju biznesu lotniczego. Jesteśmy przekonani, że konkurs przyczyni się do powstania prac wnoszących nowe wartości do dorobku naukowego w obszarze lotnictwa pasażerskiego i będzie inspiracją do poszukiwania nowych tematów i innowacyjnych rozwiązań z zakresu lotnictwa mówi prof. Elżbieta Szymańska, kierownik Katedry Gospodarki Turystycznej Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, która jest partnerem merytorycznym konkursu.

Do kapituły zaproszono przedstawicieli 20 najważniejszych uczelni w kraju, w tym m.in. Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Politechniki Rzeszowskiej.

Zagadnienia, do zbadania których zaproszono uczestników konkursu, to między innymi: determinanty i źródła konkurencyjności linii lotniczych, modele biznesowe linii lotniczych, nowoczesne technologie w sektorze lotniczym, sektor lotniczy a konkurencyjność gospodarki narodowej, wykorzystanie Big Data i zaawansowanej analityki w optymalizacji procesów biznesowych w sektorze usług lotniczych, nowoczesne metody kształcenia załóg lotniczych, rola transportu w rozwoju turystyki, aspekty finansowe transportu lotniczego, prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa. Oznacza to, że do udziału w konkursie mogą przystąpić studenci kierunków nie tylko technicznych, ale także m.in. turystycznych, marketingowych oraz socjologicznych.

Obronione prace, wraz z kompletem dokumentów, należy wysłać w terminie od 10 maja do 30 września 2020 roku na adres: konkurs.lot@pb.edu.pl. Wytyczne odnośnie wymaganej dokumentacji pracy konkursowej oraz regulamin można znaleźć na stronie: www.lot.com/pl/pl/konkurs.

źródło: PB


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie