Konkursy

Konkurs na najlepsze prace z zakresu komunikacji strategicznej

Opublikowano: 2020-07-08

forum akademickie

Do końca lipca trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji strategicznej. Do wygrania stypendia stażowe w Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

Celem konkursu, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, jest upowszechnianie wiedzy z zakresu prawa i zwiększenie świadomości prawnej. Udział w nim mogą wziąć studenci i absolwenci studiów wyższych. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pięciu esejów na wskazane przez Instytut tematy. Nagrodą główną jest jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 tys. zł brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS. Przyznane zostaną również wyróżnienia (nie więcej niż cztery) – miesięczne stypendia stażowe o wartości 5 tys. zł brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

Konkursowe tematy:

  • Czy w Polsce dyskryminuje się osoby ze względu na wyznawaną religię i światopogląd – analiza na kanwie sprawy zwolnienia pracownika krakowskiej IKEA;
  • Autorytet wymiaru sprawiedliwości w kontekście kryzysu wokół Sądu Najwyższego. Między niezależnością a politycznym zaangażowaniem sędziów;
  • Czy mediacje stanowią szansę dla wymiaru sprawiedliwości? Ocena propozycji i działań ustawodawcy;
  • Koniec z ochroną sprawców przemocy domowej? Rozwiązania „ustawy antyprzemocowej” w praktyce.
  • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej a sądy konstytucyjne w UE.

Objętość każdego z esejów nie powinna przekroczyć 5 tys. znaków (ze spacjami). Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza przyjmowane są do 31 lipca.

MK

Regulamin Konkursu

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie