Konkursy

Konkurs Naukowej Fundacji Polpharmy

Opublikowano: 11.09.2018

forum akademickie

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera konkurs pt. „Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”.

Konkurs skierowany jest do twórców technik mobilnych, które mogą skutecznie wspierać prewencję, diagnostykę lub leczenie chorób cywilizacyjnych w zakresie:

  1. wpływu na redukcję czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych i/lub
  2. wpływu na chorobowość i/lub
  3. udziału w postawieniu rozpoznania i/lub
  4. wpływu na rokowanie i/lub
  5. wpływu na przestrzeganie przez pacjenta zalecanej terapii i/lub
  6. symulacji procesów chorobowych i wsparciu przy wyborze i monitorowaniu procesu leczniczego i/lub
  7. wpływu na edukację pacjentów i/lub lekarzy oraz
  8. wpływu na efektywność kosztową terapii, prewencji lub diagnostyki.

Ważna jest też ich użyteczność/łatwość używania przez pacjenta.

Zgłoszenia techniki mobilnej na konkurs będą przyjmowane w terminie od 1 września do 15 grudnia 2018 r. pod adresem techniki.mobilne@polpharma.com Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja pod zakładką Konkurs na techniki mobilne. Zgłoszenia złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

W konkursie wyłonionych zostanie trzech laureatów, którzy otrzymają nagrody pieniężne na rozwój projektów. Fundacja przewiduje również organizację spotkania twórców technik mobilnych z potencjalnymi inwestorami.

Do konkursu organizator zaprasza wszystkich – naukowców, twórców, programistów – którzy dzięki swoim nieszablonowym pomysłom chcieliby mieć swój wkład w opiekę nad polskimi pacjentami. Naukowa Fundacja Polpharmy liczy na dalszy rozwój technologii w służbie zdrowia i chce wspierać innowatorów w realizowaniu ich pomysłów.

Naukowa Fundacja Polpharmy, założona w 2001 roku przez Polpharmę SA, jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju nauk medycznych i farmaceutycznych. Działalność statutowa Fundacji jest w całości finansowana z budżetu Polpharmy.

Bożenna Płatos


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie