Konkursy

Konkurs o Nagrodę Siemensa rozstrzygnięty

Opublikowano: 2019-06-21

forum akademickie

Poznaliśmy zwycięzców XXIV edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa. Służy on promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie.

Nagroda promocyjna:

  • dr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki, za pracę doktorską „Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych”;
  • dr hab. inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, za pracę habilitacyjną (cykl publikacji) „Zastosowanie koncepcji wirtualnych eksperymentów do badań stosów stałotlenkowych ogniw elektrochemicznych (SOC)”.

Nagroda badawcza:

  • dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. dr hab. inż. Piotr Borkowski, dr hab. inż. Franciszek Wójcik, Politechnika Łódzka, za pracę „Redundant, unpolarized, vacuum-semiconductor system for ultrafast protection of superconducting electromagnet coils” („Redundacyjny, niespolaryzowany, próżniowo-półprzewodnikowy system ultraszybkiego zabezpieczania nadprzewodzących cewek elektromagnesów”).

Rozstrzygnięto także IX edycję Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki. Nagrodę I stopnia otrzymał inż. Kamil Leś z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę inżynierską „Układ sterowania maszyną produkcyjną z elementami bezpieczeństwa funkcjonalnego”. Nagroda II stopnia trafiła do mgr. inż. Piotra Kwiatkowskiego z Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską „Zrobotyzowana, mobilna stacja paletyzująca oparta o robota współpracującego”. Nagrodę III stopnia przyznano mgr. inż. Jackowi Szkopkowi z Politechniki Gdańskiej za pracę magisterską „Chwytak antropomorficzny napędzany mięśniami pneumatycznymi”.

Z kolei w III Konkursie o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki nagrody otrzymali: inż. Józef Borys oraz inż. Mikołaj Walkowiak z Politechniki Poznańskiej (I nagroda) za pracę inżynierską pt. „Bilansowanie sieci lokalnej z zastosowaniem magazynów energii samochodów elektrycznych”; mgr inż. Paweł Bielenica z Politechniki Warszawska (II nagroda) za pracę magisterską „Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID”; mgr inż. Mateusz Skwarski z Politechniki Warszawskiej (III nagroda) za pracę magisterską „Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej”.

Nagrody zostaną wręczone 25 czerwca podczas uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Źródło: PW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie