Konkursy

Konkurs prac doktorskich dotyczących muzyki polskiej

Opublikowano: 2020-10-08

forum akademickie

Do końca listopada można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace doktorskie dotyczące muzyki polskiej. Organizatorem konkursu jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych dotyczących muzyki polskiej, a także zachęta do podejmowania badań związanych z muzyką polską w środowiskach akademickich. Do konkursu mogą być zgłoszone prace doktorskie obronione w okresie od 1 stycznia 2010 do dnia przyjmowania zgłoszeń, które spełniają następujące kryteria: ich przedmiotem jest muzyka polska; nie dotyczą problematyki wykonawczej dzieła muzycznego; są zgodne z metodologią postępowania naukowego w humanistyce;

Prace należy nadsyłać na adres Instytutu Muzyki i Tańca: ul. Aleksandra Fredry 8, 00-097 Warszawa. Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada 2020 roku. Szczegóły dotyczące konkursu, a także formularze do wypełnienia: https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4458.

Instytut Muzyki i Tańca został powołany 1 października 2010 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To państwowa instytucja kultury, której podstawową misją jest działalność na rzecz rozwoju  kultury muzycznej i tanecznej w Polsce. Instytut prowadzi własne programy rezydencyjne, twórcze, naukowe, wydawnicze oraz stypendialne adresowane do polskiego środowiska muzycznego i tanecznego, realizowane w formule konkursowej, zajmuje się także prowadzeniem programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako instytucja zarządzająca.

Instytut Muzyki i Tańca zajmuje się także analizą funkcjonowania środowisk tańca i muzyki, prowadzi działalność dokumentacyjną i archiwizacyjną, zleca badania naukowe, działa na rzecz poprawy jakości edukacji muzycznej i tanecznej, wspiera istniejące instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, inicjuje obchody rocznic ważnych z punktu widzenia historii i rozwoju tańca i muzyki, koordynuje działalność instytucji kultury, a także uczestniczy w wymianie informacji i doświadczeń pomiędzy krajowymi i międzynarodowymi organizacjami branżowymi.

MK, źródło: IMiT


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie