Sprawy nauki

Konkurs „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”

Opublikowano: 2017-03-13

forum akademickie

Naukowa Fundacja Polpharmy otwiera XVI edycję konkursu na finansowanie projektów badawczych ze środków Fundacji, pt. „Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej”.

Do konkursu organizator zaprasza naukowców, którzy mają pomysł na: optymalizację istniejących metod wytwarzania leków lub potencjalnych leków biotechnologicznych; stworzenie nowych, lepszych systemów ekspresyjnych; matematyczne modele procesów biotechnologicznych umożliwiające ich optymalizację i kontrolę; urządzenia lub rozwiązania techniczne usprawniające procesy biotechnologiczne.

Szeroka formuła tegorocznego konkursu ma za zadanie wsparcie tych inicjatyw i pomysłów, które mogą mieć przyszłe zastosowanie w przemyśle biotechnologicznym. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontakt z Fundacją pod adresem: bozenna.platos@polpharma.com

Wniosek należy przesłać drogą pocztową na adres Naukowej Fundacji Polpharmy, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa w terminie do 31 maja 2017 r. – liczy się data stempla pocztowego. Regulamin, formularz wniosku oraz oświadczenia znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.polpharma.pl/fundacja Wnioski złożone po terminie lub niezgodnie z regulaminem nie będą rozpatrywane.

Naukowa Fundacja Polpharmy założona w 2001 roku przez Polpharmę SA jest jedną z największych w kraju organizacji finansujących projekty badawcze realizowane przez polskich naukowców. Fundacja inicjuje i finansuje badania w dziedzinie medycyny i farmacji. Corocznie organizuje konkurs na najlepsze  projekty badawcze z tego zakresu. Dotychczas odbyło się 15 edycji konkursu, w których granty wartości ponad 19 mln zł otrzymało 68 zespołów badawczych.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie