Konkursy

Konkurs UOKiK na najlepsze prace z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów

Opublikowano: 2020-09-29

forum akademickie

Do 30 października trwa przyjmowanie zgłoszeń do 12. edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską w obszarze ochrony konkurencji oraz 10. edycji w obszarze ochrony konsumentów. Pula nagród to 20 tys. zł.

Konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską organizowany jest od 2008 roku. Pierwsze dwie edycje poświęcone były ochronie konkurencji, a w 2011 r. poszerzono tematykę o ochronę konsumentów. Od 2015 roku wybierane są również najlepsze prace doktorskie. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę ochrony konsumentów oraz ochrony konkurencji. W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły prawo lub inny kierunek – ekonomię, administrację czy zarządzanie.

Tematyka konkursu obejmuje:

  • ochronę konkurencji – praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna
  • ochronę konsumentów – prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłączeniem następujących zagadnień: nadzór rynku, w tym bezpieczeństwo produktów i system oceny zgodności, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jakość wyrobów i usług.

Do konkursu można zgłosić pracę, która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą i została obroniona między 16 października 2019 r. a 16 października 2020 r. Kapituła bierze pod uwagę w szczególności jakość merytoryczną pracy, jej nowatorski i twórczy charakter oraz poziom edytorski. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej kategorii tematycznej otrzymają kolejno 5 tys., 3 tys. i 2 tys. zł. W zakresie ochrony konkurencji można także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji – 5 tys. zł. Laureaci mogą również liczyć na płatne praktyki absolwenckie, trwające maksymalnie trzy miesiące w centrali UOKiK lub w jednej z delegatur. Ponadto nagrodzone opracowania mogą zostać opublikowane w formie drukowanej lub na stronie internetowej UOKiK.

Termin zgłoszeń upływa 30 października 2020 r. (godz. 16:15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską – BP – konsumenci”. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2021 r.

Z kolei prace doktorskie (obronione między 16 października 2018 r. a 15 października 2021 r.) przyjmowane są do 29 października 2021 r. (godz. 16:15) – decyduje data wpływu. Na kopercie należy dopisać odpowiednio „Konkurs na pracę doktorską – BP – konkurencja” lub „Konkurs na pracę doktorską – BP – konsumenci”. Wyniki zostaną ogłoszone w pierwszym kwartale 2022 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej UOKiK. Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie