Konkursy

Konkursy ARP na najlepsze prace dotyczące innowacji, restrukturyzacji i zarządzania

Opublikowano: 2019-07-16

forum akademickie

Do 16 sierpnia można nadsyłać zgłoszenia do konkursu Agencji Rozwoju Przemysłu na najlepsze prace dotyczące innowacji w przemyśle, restrukturyzacji oraz efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem. Udział mogą wziąć studenci, absolwenci i pracownicy naukowi Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA, jako spółka Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorstw, przedsiębiorczości oraz przemysłu, wypełnia także szereg innych zadań. Jednym z nich jest łączenie świata nauki i biznesu – kluczowe dla rozwoju innowacji, myśli technologicznej, gospodarki opartej na wiedzy, a także badań naukowych. W marcu podczas Zgromadzenia Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych w Płocku podpisano porozumienie poszerzające grono partnerów spółek Grupy ARP o wyższe szkoły zawodowe. W wyniku zawartej umowy oferta edukacyjnej szkół zawodowych zostanie dostosowana do oczekiwań pracodawców i, co za tym idzie, zwiększy szanse absolwentów na rynku pracy. Jednym z punktów porozumienia jest także program z zakresu wsparcia rozwoju polskiej nauki w postaci konkursu na najlepszą pracę doktorską, rozprawę doktorską, pracę magisterską, licencjacką i inżynierską.

Konkurs wyłoni najlepsze prace w obszarach: innowacje w przemyśle, restrukturyzacja, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Skierowany jest do absolwentów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Przyjmowane są prace doktorskie, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w roku akademickim 2018 bądź 2019; prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, na podstawie których nadano tytuł magistra, licencjata, inżyniera w roku akademickim 2018 bądź 2019 oraz projekty badawcze, których efekty zostały opublikowane w roku akademickim 2018 bądź 2019.

W ocenie pod uwagę będą brane: możliwość zastosowania przedstawionych w pracy rozwiązań we wskazanych obszarach, poziom merytoryczny, innowacyjność rozwiązań, oryginalność oraz komunikatywność przekazu.

W przypadku prac/rozpraw doktorskich bądź projektów badawczych laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł, II miejsca – 3,5 tys. zł, a III miejsca – 2,5 tys. zł. Zwycięzcy konkursu na najlepsze prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie dostaną odpowiednio: 4 tys. zł; 2,5 tys. zł; 1,5 tys. zł. Termin zgłoszeń upływa 16 sierpnia.

MK

Regulamin konkursu na pracę doktorską i rozprawę doktorską

Regulamin konkursu na pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie