Sprawy nauki

Kontrola CBA w NCBR

Opublikowano: 08.08.2018

forum akademickie

16 lipca Departament Postępowań Kontrolnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego wszczął kontrolę przetargów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kontrola obejmuje lata 2012–2018.

W przesłanym do PAP komunikacie, CBA informuje, że przedmiotem postępowania są wybrane procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez NCBR. Agentów biura szczególnie interesują umowy o wsparcie publiczno-prywatne dla komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych z udziałem funduszy inwestycyjnych kapitału wysokiego ryzyka. Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA doprecyzował, że chodzi m.in. o warty 110 mln zł pilotażowy projekt „BRIdge VC”.

– Chcemy przede wszystkim wiedzieć, jak wyłoniono partnerów do tego projektu i jak zabezpieczono interesy NCBR w tej umowie – dodał.

Jak czytamy na stronie internetowej NCBR, BRIdge VC to program wsparcia komercjalizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych wysokiego ryzyka już od wczesnych etapów finansowania projektów. Jego celem jest zwiększenie skali komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych w Polsce przez kooperację NCBR oraz prywatnych podmiotów z Polski i zagranicy. Opiera się na strategii inwestycyjnej, w ramach której dokonano wyboru kilku zespołów zarządzających Funduszami VC (każdy o indykatywnej kapitalizacji 50 – 200 mln EUR), specjalizujących się w inwestycjach w spółki rozwijające zaawansowane technologie, będące na różnym etapie rozwoju i działające w różnych branżach. Zespoły te mają tworzyć nowe przedsiębiorstwa lub inwestować w już istniejące firmy z sektora zaawansowanych technologii oraz dbać o utrzymywaniu przez nie przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie powiązanie zespołów zarządzających (osobowe, kapitałowe, instytucjonalne) z globalnymi uczestnikami branży venture capital, miało zapewnić skuteczniejszy rozwój polskich innowacyjnych technologii.

Kamil Melcer, rzecznik prasowy NCBR, przyznał, że kontrola CBA jest w toku, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju współpracuje z kontrolującymi, udostępniając wszelkie pożądane przez nich dokumenty. Dodał, że zgodnie z obowiązującymi procedurami, NCBR w ramach bieżącego nadzoru prowadzi własne kontrole planowe i doraźne, mające na celu weryfikację prawdiłowości realizacji projektów w ramach programu BRIdge.

Termin zakończenia kontroli CBA przewidziano na 16 października, ale – zgodnie z ustawą – w szczególnie uzasadnionych przypadkach może ona być, na wniosek szefa CBA, wydłużona o kolejne sześć miesięcy.

MK

(Źródło: PAP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie