Badania

Koronawirus a psychologia

Opublikowano: 2020-04-01

forum akademickie

Czego obawiają się starsi, a czego młodsi obywatele? Jaki wpływ na postrzeganie pandemii COVID-19 ma wykształcenie i miejsce zamieszkania? Czy istnieją różnice w źródłach lęku między kobietami a mężczyznami? Mówi o tym raport przygotowany przez badaczki z Instytutu Psychologii PAN oraz Uniwersytetu SWPS.

Koronawirus SARS-CoV-2 sprawił, że sytuacja w Polsce i na świecie jest dziś bezprecedensowa. To, co się dzieje, ma ogromny wpływ na przekonania i zachowania ludzi. Dr Katarzyna Hamer i dr Marta Marchlewska z IP PAN oraz dr Maria Baran z SWPS opublikowały właśnie pierwszy z serii raportów na ten temat. Opracowały go na podstawie badania, które przeprowadzono 23 i 24 marca 2020 r. na reprezentatywnej grupie 1098 dorosłych Polaków. Wykorzystano panel Ariadna i metodę CAWI (Computer-Assisted Web Interview, czyli wspomagany komputerowo wywiad online). Respondenci odpowiadali na pytania mniej więcej 10 dni po tym, jak w kraju wprowadzono ograniczenia, które mają pomóc z walce z pandemią COVID-19.

Okazuje się, że poziom zdenerwowania i lęku w społeczeństwie jest dość wysoki. Polacy najbardziej obawiają się: choroby bliskich (72%), kryzysu finansowego i załamania rynku (71%), przepełnionych szpitali i niewydolnego systemu zdrowia (73%), tego że niektórzy ludzie nie zastosują się do zaleceń i wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko (75%).

Boją się także, że sami zachorują oraz zmiany trybu życia, który pociąga za sobą epidemia. Najmniej, bez względu na wiek, lękają się tego, że zabraknie produktów spożywczych i higienicznych na półkach sklepowych.

Istotne są różnice z punktu widzenia płci i wieku badanych. Kobiety boją się wszystkich zagrożeń bardziej niż mężczyźni. Starsi Polacy boją się bardziej niż młodsi paniki i nieracjonalnych zachowań, kryzysu finansowego oraz tego, że szpitale będą przepełnione, a system zdrowia – niewydolny, a niektórzy ludzie nie zastosują się do zaleceń i wirus będzie rozprzestrzeniał się zbyt szybko. Najstarsi Polacy (55 lat i powyżej) najbardziej ze wszystkich grup wiekowych boją się, że zachoruje ktoś im bliski (78%). Młodzi (18-24 lat) najmniej ze wszystkich grup wiekowych boją się zakażenia (poniżej 42%).

Miejsce zamieszkania ma także istotny wpływ na poziom lęku. Mieszkańcy większych miast (powyżej 20 tys.) bardziej boją się przepełnionych szpitali i niewydolnej służby zdrowia niż mieszkańcy małych miast i wsi. Ludzie na wsiach i w największych miastach mniej boją się zmiany trybu życia w konsekwencji epidemii oraz kryzysu finansowego i załamania rynku niż ludzie z małych i średnich miast. Niestosowanie się do zaleceń i zbyt szybkie rozprzestrzenianie się wirusa budzą najmniejszy lęk na wsi, a nieracjonalne zachowania i panika – budzą najmniejszy lęk na wsi i w mniejszych miastach. Niezależnie od miejsca zamieszkania, wszyscy podobnie boją się zakażenia koronawirusem (57-60%). Osoby z niższym wykształceniem zazwyczaj mniej boją się zagrożeń związanych z koronawirusem niż osoby z wykształceniem średnim i wyższym.

Kolejne raporty będą publikowane na bieżąco na stronie projektu.

JK

(Źródło: IP PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie