Sprawy nauki

Koronawirusowa edycja „Polskich Powrotów”

Opublikowano: 2020-07-15

forum akademickie

W odpowiedzi na pandemię COVID-19 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła specjalną edycję jednego ze swoich flagowych programów „Polskie Powroty”. Zachęca tym samym do powrotu do Polski naukowców, którzy mogą pomóc w walce z koronawirusem. Nabór wniosków do końca sierpnia.

Wysiłki wielu zespołów naukowych na świecie skupiają się na wynalezieniu szczepionki na wirusa SARS-CoV-2 lub skutecznych sposobów leczenia zakażonych. Badacze z różnych dziedzin nauki zastanawiają się też nad rozwiązaniami, które złagodzą konsekwencje społeczne i ekonomiczne pandemii. W odpowiedzi na te wyzwania Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła dedykowany nabór wniosków w programie „Polskie Powroty 2020. Edycja COVID-19”.

– Cały świat patrzy dziś w stronę naukowców z nadzieją na to, by położyli kres epidemii COVID-19 – mówi prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. – Kryzys zdrowotny, którego jesteśmy świadkami, wpływa niemal na wszystkie dziedziny życia społecznego i gospodarczego. Musimy skoncentrować wysiłki na jego przezwyciężeniu. Do tego potrzeba lekarzy, wybitnych naukowców. W latach poprzednich lekarze głównie wyjeżdżali z Polski. My robimy kolejny krok, żeby odwrócić ten proces. Polskie braki w służbie zdrowia powinniśmy uzupełnić naszymi rodakami, którzy wyjechali. Ten program to pierwszy krok w dobrym kierunku – dodaje wiceminister.

Nabór w specjalnej edycji programu skierowany jest do naukowców polskiego pochodzenia, pracujących za granicą, których badania mogą przełożyć się na poszerzenie wiedzy i rozwiązanie istotnych problemów związanych z epidemią COVID-19 i jej konsekwencjami.

– To działanie mające przede wszystkim sprowadzić do kraju naukowców z obszaru medycyny, farmacji, przedstawicieli szeroko pojętych nauk biomedycznych i o zdrowiu. Ten kapitał ludzki jest na obecną chwilę niezwykle cenny i musimy o niego aktywnie zabiegać – zaznacza dr Grażyna Żebrowska, dyrektor NAWA.

Ze środków NAWA finansowane są: wynagrodzenie powracającego naukowca, wynagrodzenia członków grupy projektowej, koszty przesiedlenia. Możliwe jest też sfinansowanie kosztów adaptacji i organizacji miejsca pracy oraz przygotowania zaplecza badawczego. Dodatkowo Narodowe Centrum Nauki pokrywa koszty badań podstawowych w ramach tzw. komponentu badawczego, który ma charakter grantu startowego, umożliwiającego rozpoczęcie badań zaraz po przyjeździe do kraju.

– Dzięki „Polskim Powrotom” do kraju przyjadą doświadczeni naukowcy z zagranicy. Oprócz tego, że w dobie pandemii mogą przyczynić się do poszerzenia wiedzy na temat COVID-19 i pomóc w walce z koronawirusem, wzmocnią także polską naukę w obszarach, w których jest to najbardziej potrzebne: przyczynią się do zwiększenia różnorodności, stopnia umiędzynarodowienia i mobilności zespołów naukowych w polskich uniwersytetach i instytutach – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

Wnioski w programie „Polskie Powroty. Edycja COVID-19” mogą składać uczelnie i inne jednostki naukowe, które planują zatrudnić powracającego naukowca. Przyjmowane są do 31 sierpnia 2020 roku. Należy je składać wyłącznie w systemie elektronicznego przyjmowania wniosków NAWA. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 2,27 mln zł (jeśli nie obejmuje tzw. komponentu badawczego) lub 2,22 mln zł (+ 200 tys. zł w ramach komponentu badawczego). Projekty mogą być realizowane w okresie 3–4 lat.

Celem programu „Polskie Powroty” jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Z kolei krajowe uczelnie i jednostki naukowe pozyskują do współpracy specjalistów, posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych.

Dotychczas NAWA ogłosiła trzy edycje „Polskich Powrotów” (trwa ocena wniosków 3. edycji programu). W ich wyniku rozpoczęło lub rozpocznie swoje projekty naukowe na polskich uczelniach i w instytutach 40 naukowców, którzy wrócili m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Hiszpanii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Japonii, Singapuru, Korei Południowej.

Więcej szczegółów na stronie internetowej NAWA.

źródło: NAWA


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie