Szkoły wyższe

Kozienaliowa Gala Naukowca

Opublikowano: 2017-05-24

forum akademickie

Zarząd Uczelniany Samorządu Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza na Kozienaliową Galę Naukowca, organizowaną w ramach XXVI Lubelskich Dni Kultury Studenckiej „Kozienalia” 2017, która odbędzie się 31 maja o godz. 18.00 w Akademickim Centrum Kultury UMCS (ul. Radziszewskiego 16, Lublin).

Podczas Gali odbędzie się prezentacja dorobku naukowego organizacji studenckich działających na UMCS, dzięki którym studenci mają okazję praktycznie uczestniczyć w poszerzaniu swoich naukowych pasji i zainteresowań. Poprzez tego typu inicjatywy organizatorzy pragną zwrócić uwagę, że kultura studencka jest ściśle związana z szeroko pojętą nauką. Projekt ma także na celu zaprezentowanie dorobku naukowego kół naukowych i organizacji studenckich działających na UMCS.

Podczas KGN nagrodzone zostaną osoby, organizacje studenckie oraz wydarzenia, mające istotny wpływ na funkcjonowanie społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Laureaci będą wyłonieni w następujących kategoriach: najaktywniejsze koło, opiekun na 5!, studencki projekt warty uwagi oraz najaktywniejszy student.

Regulamin: kozienalia.pl (zakładka: wydarzenia towarzyszące).

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie