Szkoły wyższe

Koźmiński i SGH w rankingu „Financial Times”

Opublikowano: 2020-09-29

forum akademickie

Dwie polskie uczelnie – Akademia Leona Koźmińskiego i Szkoła Główna Handlowa – znalazły się w najnowszym rankingu studiów magisterskich z zarządzania przygotowanym przez brytyjski dziennik „Financial Times”.

Zestawienie opublikowano już po raz szesnasty. Wśród 90 sklasyfikowanych uczelni – światowych liderów kształcenia menedżerów – znalazły się dwie polskie. Akademia Leona Koźmińskiego w ogólnym zestawieniu poprawiła swoją pozycję, awansując o trzy „oczka” na 39. miejsce. Na 6. miejscu w rankingu „FT” znalazł się też program magisterski z zarządzania, który ALK prowadzi z innymi uczelniami zagranicznymi w ramach ESCP Business School, najstarszej uczelni biznesowej na świecie. Z kolei na 13. miejscu znalazł się kierunek prowadzony przez Szkołę Główną Handlową w ramach konsorcjum CEMS, skupiającego ponad trzydzieści uczelni.

Jednym z głównych wskaźników pozwalającym porównać wartość edukacji menedżerskiej w skali globalnej są zarobki i kariery absolwentów. Osiągnięcia zawodowe osób, które zaledwie 3 lata temu odebrały dyplom Koźmińskiego, pozwoliły autorom rankingu przyznać uczelni 4. miejsce w tej kategorii. Ponadto „FT” ocenia poziom umiędzynarodowienia kierunku, równy udział kobiet i mężczyzn wśród wykładowców i studentów, kwalifikacje kadry dydaktycznej i aktywność uczelni w ramach wymiany międzynarodowej. Analizowane przez „FT” dane pochodzą z dwóch źródeł – od samych uczelni i od absolwentów, którzy ukończyli studia 3 lata wcześniej.

W rankingu „FT” znalazły się wyłącznie kierunki spełniające następujące kryteria: co najmniej roczne studia stacjonarne z zarządzania, minimum 30 absolwentów rocznie i przynajmniej jedna międzynarodowa akredytacja EQUIS lub AACSB. Koźmiński ma obie te akredytacje, studia magisterskie z zarządzania trwają tu 24 miesiące, są na nie przyjmowane osoby po licencjacie.

– Wieloletnia obecność Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu „FT” pozwoliła nam zbudować markę rozpoznawalną w świecie. Jesteśmy chętnie zapraszani do różnego rodzaju międzynarodowych konsorcjów badawczych czy edukacyjnych, staliśmy się pożądaną uczelnią dla licznych studentów z zagranicy i uczelnią pierwszego wyboru dla studentów krajowych. A mając zarówno wymagane akredytacje, jak i dobrą reputację potwierdzoną przez międzynarodowe rankingi, to my możemy wybierać partnerów – mówi prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

ALK ma podpisane umowy o współpracy z ponad 200 uniwersytetami na świecie. Studenci i pracownicy uczelni biorą aktywny udział w wymianie między tymi jednostkami. Rocznie uczestniczy w niej nawet do tysiąca osób.

– Studenci zarządzania mają do wyboru pięć zakresów kształcenia, możliwość uzyskania dwóch dyplomów w ramach programów double degree, jakie realizujemy z czterema zagranicznymi uczelniami. Dzięki temu nasi studenci mogą sami kształtować własną ścieżkę edukacji i kariery. Chcemy uczyć prawdziwego biznesu, łącząc najwyższe standardy akademickie z praktycznymi umiejętnościami menedżera. Osiągamy to dzięki współpracy z partnerami korporacyjnymi z dużych firm międzynarodowych, m.in. Amazon, Oracle, Accenture, co gwarantuje aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy, a zarazem tworzy platformę dla wymiany doświadczeń. Naszym celem jest wspierać rozwój studentów, rozwijać umiejętności, które będą miały fundamentalne znaczenie w przyszłej karierze zawodowej, uczyć krytycznego myślenia, szybkiej identyfikacji wyzwań oraz efektywnego stosowania narzędzi i technik radzenia sobie z nimi – mówi prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič, dziekan Kolegium Zarządzania.

Kierunek zarządzanie w Koźmińskim ma również najwyższą, wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Niekwestionowanymi zwycięzcami tegorocznego rankingu „FT” są szwajcarski Uniwersytet St. Gallen i francuska HEC Paris. Ich pierwsze i drugie miejsce, jakie utrzymują od lat, wydają się niezagrożone.

źródło: ALK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie