Sprawy nauki

Krajowy Program Kosmiczny już u premiera

Opublikowano: 2018-12-30

forum akademickie

Realizację 54 projektów wspierających rozwój krajowego sektora kosmicznego w ciągu 3 lat przewiduje projekt Krajowego Programu Kosmicznego, który przekazano właśnie do nadzorującego działalność Polskiej Agencji Kosmicznej Prezesa Rady Ministrów. Zakładany budżet KPK to 248,5 mln zł. 

Celem opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Kosmicznego – dokumentu wykonawczego Polskiej Strategii Kosmicznej – jest „zbudowanie systemu optymalnych narzędzi wsparcia finansowego, doradczego i edukacyjnego dla sektora kosmicznego i instytucji realizujących oraz wspierających polską politykę kosmiczną”. Działania KPK na lata 2019–2021 ujęto w 8 grup tematycznych: duże projekty, wsparcie sektora downstream, innowacje, otoczenie międzynarodowe, staże i szkolenia, edukacja, promocja oraz pozostałe projekty. Usługi downstream związane z przetwarzaniem zobrazowań satelitarnych generują większość obrotów i zysków sektora kosmicznego, dlatego polskie podmioty powinny upatrywać w nich swoich szans rozwojowych.

„Najważniejszą część programu, angażującą 40 proc. jego budżetu, stanowią tzw. projekty duże, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia pierwszego nadrzędnego celu Polskiej Strategii Kosmicznej – uzyskania przez krajową branżę kosmiczną 3 proc. obrotów europejskiego rynku kosmicznego do 2030 r.” – czytamy w dokumencie.

Na realizację projektów dużych w latach 2019–2021, a więc m.in. wsparcie „polskiej kosmicznej misji naukowej”, rozwój infrastruktury czy program polskich rakiet suborbitalnych, przewidziano 75% środków, które Polska Agencja Kosmiczna otrzyma w tym okresie na realizację KPK. Do PAK ma trafić 111,4 mln zł. Kolejne 137 mln zł będzie w dyspozycji pozostałych instytucji wspierających przedsięwzięcia krajowej branży kosmicznej.

– Chcieliśmy, aby Krajowy Program Kosmiczny 2019–2021 był realistyczny w kontekście finansowania możliwego do pozyskania na rozwój krajowego sektora kosmicznego w najbliższych latach, a jednocześnie, aby trafnie odzwierciedlał obecny poziom kompetencji i ambicje polskich podmiotów oraz trendy rozwoju światowego rynku kosmicznego – podkreśla dr hab. Grzegorz Brona, prezes Polskiej Agencji Kosmicznej.

Dodaje, że celem tego programu jest przygotowanie gruntu do realizacji „dużego KPK po roku 2021″ poprzez wykrystalizowanie kierunków tego programu, a także przez wyłonienie najefektywniejszych narzędzi publicznego wsparcia i rozwój zaplecza dla podmiotów polskiego przemysłu kosmicznego, tak aby mogły one realizować  strategiczne projekty kosmiczne na potrzeby kraju, ale też na rynku międzynarodowym.

Wsparcie przewidziane w ramach Krajowego Programu Kosmicznego jest ukierunkowane na sektor prywatny, naukę, administrację rządową i samorządową oraz na działania edukacyjne i podnoszące świadomość społeczeństwa w zakresie wpływu technologii kosmicznych na rozwój gospodarczy Polski.

Dokument opracowany przez PAK we współpracy z podmiotami naukowymi i przemysłowymi oraz otoczeniem administracyjnym krajowej branży kosmicznej, uzyskał jednomyślną, pozytywną opinię Rady PAK i został przekazany do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Źródło: PAP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie