Szkoły wyższe

Krakowskie porozumienie

Opublikowano: 21.05.2018

forum akademickie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie współpracować będzie z Małopolską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie. Stosowna umowa podpisana została przez prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka, rektora UP i Krzysztofa Świerczka, Wojewódzkiego Komendanta Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Porozumienie zapewnia obu stronom możliwość realizowania wspólnych projektów obejmujących zagadnienia aktywizacji zawodowej, wychowania, resocjalizacji, a także profilaktyki, edukacji, kultury oraz sportu. Ponadto, na mocy obowiązujących zapisów, studenci, doktoranci i pracownicy krakowskiej uczelni otrzymają szansę prowadzenia naukowo-dydaktycznych badań w różnych wydziałach funkcjonujących w Komendzie.

az

(źródło: up.krakow.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie