Życie akademickie

Krakowsko-sandomierski duet

Opublikowano: 16.01.2018

forum akademickie
Fot. Jan Zych

Politechnika Krakowska i Gmina Sandomierz zainicjowały dwustronną współpracę. Umowę regulującą zasady kooperacji podpisali prof. dr hab. inż. Jan Kazior, rektor PK i Marek Bronkowski, burmistrz miasta Sandomierz.

Oba podmioty zamierzają podjąć działania na płaszczyźnie badawczej, projektowej oraz dydaktycznej. Zaangażowanie sygnatariuszy ma być widoczne w obszarze ochrony zabytków i krajobrazu, inżynierii środowiska, polityki transportowej, gospodarki komunalnej oraz planów zagospodarowania przestrzennego i rozwijania energooszczędnych technologii.

Gmina Sandomierz chciałaby skorzystać ze wsparcia krakowskich naukowców mających możliwość udzielenia fachowej pomocy w ważnych dla społeczności lokalnej sprawach. W tym celu zapowiedziany został udział uczelnianej kadry w dotyczących kierunku rozwoju miasta konsultacjach, które prowadzone będą z jego przedstawicielami i mieszkańcami. Specjaliści z Politechniki Krakowskiej podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem niezbędnym choćby przy planowanej przez władze Sandomierza odnowie Starego Miasta, rewitalizacji istniejących parków, a także przy tworzeniu miejsc służących do integracji i wypoczynku, czy przy termomodernizacji budynków.

Podpisana umowa zagwarantuje z kolei krakowskim studentom możliwość odbycia praktyk i staży, a także realizację prac zarówno naukowo-badawczych, jak również magisterskich oraz inżynierskich, których tematykę zaproponują sandomierscy samorządowcy.

Do tej pory Politechnika Krakowska zrealizowała wiele projektów tworzonych wspólnie z polskimi miastami i powiatami. Ich tematyka obejmowała zagadnienia obejmujące obszary m.in. architektury, urbanistyki, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, systemów komunikacyjnych, ochrony przeciwpowodziowej czy gospodarki odpadami.

az

(Źródło: pk.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie