Sprawy nauki

KRASP apeluje o zwiększenie nakładów na naukę

Opublikowano: 2019-06-02

forum akademickie
Zwiększenia nakładów na naukę do 1% PKB domagają się rektorzy polskich szkół wyższych. Zaapelowali o to do posłów i członków rządu. 

Ponad 70 rektorów polskich szkół wyższych uczestniczyło w zgromadzeniu plenarnym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, które odbyło się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Obrady zdominowały dwa tematy: wątpliwości związane z wdrażaniem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz finansowanie nauki. Rektorzy wyrazili zaniepokojenie wysokością nakładów na naukę planowanych na najbliższe lata. Zaapelowali do posłów i członków Rady Ministrów o zwiększenie nakładów budżetowych na naukę do poziomu co najmniej 1% PKB. Podkreślili jednocześnie, że obecny poziom 0,44% PKB kompromituje Polskę i ich ambicje, sytuując nasz kraj w ogonie państw należących do Unii Europejskiej.

„Ustawa 2.0, w art. 383, ustaliła regułę, która określa waloryzowanie corocznie środków planowanych w budżecie państwa na finansowanie szkolnictwa wyższego i nauki o wskaźnik 1.25 w roku 2019 i jego wzrost, co rok o 0.1. Respektowanie przyjętych w Ustawie 2.0 regulacji dotyczących reguły waloryzacyjnej jest koniecznym minimalnym warunkiem prowadzącym do powodzenia przygotowywanych reform szkolnictwa wyższego i nauki. W konsekwencji również warunkiem koniecznym powodzenia Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” – napisali rektorzy.

Dodają, że z ogromnym zaskoczeniem i niedowierzaniem przyjęli regulację zawartą w przyjętym przez rząd Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022, która mówi o „konieczności przesunięcia w czasie ścieżek wydatków w niektórych ustawach sektorowych”.

„Taka regulacja, bez dodatkowej specyfikacji, doprowadziłaby do złamania nie tylko przytoczonej w Ustawie 2.0 reguły waloryzacyjnej, powodując niezrealizowanie celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki, a w konsekwencji do fiaska Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prowadziłaby także, łamiąc zawartą ze środowiskiem umowę społeczną, do utraty zaufania do Rządu RP środowiska akademickiego i szerokich kręgów społecznych z nim związanych” – czytamy w stanowisku Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Wobec powyższego KRASP zaapelował o to, by „przewidywana w Planie Konwergencji możliwość blokowania lub przesuwania w czasie sztywnych wydatków nie odnosiła się do środków finansowych krytycznie niezbędnych dla powodzenia wdrożenia działań przewidzianych w Ustawie 2.0”.

MK

Źródło: www.uwm.edu.pl

Apel KRASP


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie