Sprawy nauki

Kryształowe Brukselki

Opublikowano: 08.06.2018

forum akademickie
Prof. Andrzej Siemaszko. Źródło: clusterworldcongress.com

W tym roku wręczono po raz ósmy Kryształowe Brukselki. Ta nagroda przyznawana jest za sukcesy w Programach Ramowych Badań i Innowacji Unii Europejskiej.

Pomysłodawcą tej formy doceniania naukowców i przedsiębiorców jest dr Andrzej Siemaszko, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego w latach 1999–2014, który w ten właśnie sposób postanowił nagradzać najlepszych i najbardziej aktywnych uczonych oraz jednostki naukowe i przedsiębiorstwa uczestniczące w PR UE. W tym roku sam został laureatem Kryształowej Brukselki, otrzymał bowiem nagrodę specjalną.

Kryształowe Brukselki przyznano w ośmiu kategoriach. Pierwszą z nich jest nauka – uczelnie. Otrzymały je: Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska. Wszystkie te uczelnie były uczestnikami 5., 6., i 7. PR oraz Horyzontu 2020. Podobnie jak nagrodzone w kategorii drugiej, nauka – instytuty badawcze, placówki naukowe. Nagrody otrzymały: Instytut Energetyki, Instytut Lotnictwa, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP.

Kolejna kategoria to instytuty naukowe PAN. Nagrody otrzymały: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego, Instytut Chemii Bioorganicznej, Instytut Chemii Fizycznej, Instytut Fizyki oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej.

Czwarta i piąta kategoria dotyczą biznesu. Wśród małych i średnich przedsiębiorstw Kryształowe Brukselki otrzymały: BERGAMO Tecnologie Sp. z o.o., która była partnerem w 11 projektach, w jednym jako koordynator; ITTI Sp. z o.o brała udział w 38 projektach, jeden koordynowała; SDS OPTIC Sp. z o.o. koordynator projektu z obszaru zdrowie w ramach PR Horyzont 2020; SYNEKTIK S.A. koordynuje projekt PR Horyzont 2020 w kategorii zdrowie; VIGO System S.A. uczestnicząca w 9 projektach PR Horyzont 2020.

Nagrodzonymi dużymi przedsiębiorstwami zostały: Astri Polska Sp. z o.o., która brała udział w 12 projektach; KGHM Cuprum Sp. z o.o. udziałowiec 12 projektów; Mostostal Warszawa S.A. uczestnik 25 projektów, z czego 3 koordynowała; Orange Polska S.A., która brała udział w 21 projektach; Selena Labs Sp. z o.o. uczestnicząca w 2 projektach PR Horyzont 2020.

Szóstą kategoria jest administracja samorządowa. Kryształowe Brukselki trafiły do: Gdyni, Gdańska, Szczecinka, Warszawy oraz Wrocławia.

Kolejna kategoria to podmioty non-profit. Nagrody otrzymały: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.; CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych; Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners; FundingBox Accelerator Sp. z o.o.; Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Ostatnią kategorię tworzą nagrody indywidualne dla polskich uczonych. Otrzymali je:

– prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech z katedry Telekomunikacji AGH. Kierował wieloma projektami badawczymi w ramach 5., 6., 7. PR, obecnie jest kierownikiem projektu SCISSOR w PR Horyzont 2020 i uczestnikiem trzech innych. Był ponadto ewaluatorem projektów w 7. PR. Jest ekspertem UE w dziedzinie normalizacji i standaryzacji grupie CEN-JWG8.

– dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw. z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. W 2016 roku otrzymała grant ERC, który pozwolił na kontynuacje badań nad odkrytym przez nią zjawiskiem nazwanym TRAIN – pewne komórki układu immunologicznego przekazują komórkom nowotworowym specyficzną grupę białek. Prof. Król chce wykorzystać ten mechanizm w leczeniu nowotworów precyzyjnego dostarczania leków bezpośrednio do guza;

– dr inż. Norbert Meyer z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Brał udział w projektach w ramach 5., 6., 7. PR oraz Horyzont 2020. Był koordynatorem wielu krajowych i kilku międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych. Współtworzył w ramach grup eksperckich e-IRG mapy drogowe rozwoju e-infrastruktury oraz wytyczne do budowy infrastruktur badawczych ESFRI;

– prof. dr hab. Wiesław Oleszak z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach państwowego Instytutu Badawczego. Uczestniczył, poczynając od 5.PR w wielu projektach, był także koordynatorem kilku z nich. Efektem koordynowania projektu REGPOT(PROFICIENCY) było uzyskanie finansowania na budowę Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych w Puławach;

– dr hab. Justyna Olko z wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 otrzymała pierwszy w dziedzinie humanistycznej grant ERC w Polsce. Specjalizuje się w etnohistorii, antropologii i socjolingwistyce Mezoameryki, ze szczególnym uwzględnieniem historii, kultury i języka Indian Nahua;

– dr hab. Piotr Sankowski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako jedyny polski naukowiec zdobył trzy grany ERC – w 2010, 2015 i w 2017 roku. W udany sposób łączy naukę z wdrożeniami w założonej i prowadzonej przez siebie spółce MIM Solutions.

JK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie