Sprawy nauki

Kształcenie pielęgniarek i położnych również w trybie niestacjonarnym

Opublikowano: 2019-07-04

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia będzie mogło być prowadzone w formie niestacjonarnej – wynika z projektu, który poparła komisja zdrowia. Projekt przewiduje też, że pielęgniarki i położne będą miały sześć dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Członkowie komisji jednogłośnie opowiedzieli się za projektem. Komisja przyjęła poprawki przewidujące m.in., że urlop szkoleniowy będzie przysługiwał również pielęgniarkom i położnym, które zamierzają odbyć kształcenie podyplomowe bez skierowania.

Nowe przepisy mają umożliwić kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej. Kształcenie w takiej formie będą mogły podejmować przede wszystkim osoby już pracujące, które chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe i podjąć pracę w zawodach pielęgniarki lub położnej. Zgodnie z projektem program studiów pierwszego stopnia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzonych w formie niestacjonarnej, oraz czas trwania i liczba godzin na tych studiach, będzie taki sam jak dla studiów prowadzonych stacjonarnie.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podczas posiedzenia komisji wskazała, że przepisy proponowane w projekcie mają pomóc z zwiększeniu liczby pracowników medycznych.

– System ochrony zdrowia obecnie dotyka brak kadry medycznej, w związku z tym minister zdrowia podejmuje szereg działań mających na celu poprawę sytuacji w tym zakresie, m.in. zwiększamy liczbę szkół, na których uruchamiane są kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, z roku na rok zwiększa się też finansowanie miejsc na uczelniach kształcących w tych zawodach. Ale również jednym z tych elementów ma być ułatwienie dostępu do kształcenia osób, które już pracują w systemie ochrony zdrowia, bądź też w innych obszarach, a chciałyby zdobyć uprawnienia pielęgniarskie – powiedziała.

Według danych OECD w 2015 roku wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców Polski wynosił 5,2, a średni wskaźnik pielęgniarek na 1 tys. mieszkańców w krajach OECD ukształtował się na poziomie 9,0.

Projekt przewiduje także, że pielęgniarki i położne będą mogły skorzystać z płatnego urlopu szkoleniowego – do 6 dni roboczych rocznie. Urlop ten będzie mógł być wykorzystywany np. na udział w szkoleniach, konferencjach i kursach naukowych. Udział w formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych będzie potwierdzany przez pielęgniarkę i położną przez przedstawienie pracodawcy stosownego dokumentu. Ponieważ proponowany urlop dotyczy wyłącznie udziału pracownika w określonym szkoleniu – nie zależy on od wymiaru czasu pracy oraz okresu zatrudnienia pielęgniarki i położnej u danego pracodawcy. Istotnym czynnikiem przy udzieleniu tego urlopu będzie rozkład czasu pracy – powinien być udzielony w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy.

Źródło: PAP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie