Instytuty naukowe

Kwalifikacje innowacyjne i społecznie potrzebne w ZSK

Opublikowano: 08.02.2018

forum akademickie

Instytut Badań Edukacyjnych na podstawie umowy podpisanej z MNiSW realizuje projekt dotyczący Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK2). Projekt skupi się na włączaniu kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do ZSK oraz ograniczeniu barier w jego rozwoju przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym.

Działania zaplanowane w nowym projekcie mają na celu m.in. wspieranie instytucji włączających się w system kwalifikacji na poziomie regionalnym, aby do ZSK dołączać kwalifikacje ważne dla regionów – pomóc ma w tym utworzenie 16 regionalnych doradców ZSK. Ponadto wspierane będą działania prowadzone przez ministrów w celu znaczącego przyspieszenia procesu włączania kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego oraz rozwój kwalifikacji innowacyjnych w sektorze motoryzacyjnym oraz produkcji przemysłowej.

Projekt ma trwać do końca 2019 roku.

JK

(źródło: IBE)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie