Badania

Laboratorium Neuronauki Języka otwarto na UAM

Opublikowano: 2019-05-15

forum akademickie
Fot. Jagoda Haloszka

W Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii na Morasku otwarto Laboratorium Neuronauki Języka. Naukowcy przy użyciu elektroencefalografów będą badali co dzieje się w mózgu, gdy mówimy, czytamy bądź uczymy się nowych słów. 

Przedmiotem badań poznańskich naukowców będzie między innymi dwujęzyczność, kreatywność, a także emocje, które wywołuje język i jego uczenie się. Zajmować się będą m.in. tym, jak mózg przetwarza treści kreatywne, takie jak nowe metafory wykorzystywane w reklamie; czy język rodziny i język obcy przetwarzane są tak samo przez osoby dwujęzyczne oraz jak mózg przetwarza emocje zawarte w języku. Obecnie w laboratorium realizowane są dwa projekty badawcze, dotyczące m.in. funkcji wykonawczych mózgu, czyli tych odpowiedzialnych za tworzenie, utrzymywanie, nadzorowanie, poprawianie i realizowanie planu działania oraz przetwarzania znaczeń słów w języku ojczystym i obcym.

– To badania podstawowe – wyjaśnia dr Karolina Rataj. – Jednak potencjalnie ich zastosowania są szerokie nie tylko przy opracowywaniu metod nauki języków obcych, ale także w terapii różnych zaburzeń takich, jak np. afazje (utrata zdolności mowy u osoby, która nie miała wcześniej z nią problemów np. na skutek chorób, czy uszkodzeń mózgu). Te badania pozwolą po prostu dokładniej poznać, co dzieje się w naszym mózgu. Ich dodatkową zaletą jest to, że dla badanych są mało uciążliwe – wystarczy na przykład, że czyta zdanie lub powtarza słowa.

Laboratorium funkcjonuje przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Źródło: Głos Wielkopolski


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie