Życie akademickie

Laboratorium Ratownictwa Medycznego ATH z akredytacją PCA

Opublikowano: 2018-12-03

forum akademickie

Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. To pierwsza akredytowana jednostka tego typu.

Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych. Realizowane w nim badania dotyczyć będą m.in. oceny jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji, częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji), oceny jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów, procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do żołądka), a także oceny postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustno-gardłowa).

Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu jest pierwszą akredytowaną tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji, wyniki badań laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA. Porozumienie podpisało ponad 120 krajów, w tym wszystkie z Grupy G7 i G20.

Źródło: ATH


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie