Życie akademickie

Latający Uniwersytet Drogowy

Opublikowano: 2019-10-18

forum akademickie
Fot. K. Krzysiak, SAF PL

Politechniki: Lubelska i Białostocka wyszły z inicjatywą Latającego Uniwersytetu Drogowy. Ma on być kuźnią inżynierów drogowców, świetnie przygotowanych do zawodu zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym.

W czwartek 17 października trzydziestu studentów z Koła Naukowego „Drogowiec” Politechniki Białostockiej oraz z Koła Naukowego Drogowców i Mostowców Politechniki Lubelskiej rozpoczęło dwudniowe warsztaty na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Podczas zajęć studenci poznają najnowsze metody badań asfaltów i mieszanek mineralno-asfaltowych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni drogowych, analizują ruch pojazdów i hałas drogowy oraz koszty w zakresie drogownictwa, a także pogłębiają wiedzę na temat trendów w projektowaniu uspokojenia ruchu.

– Latający Uniwersytet koncentruje się na działaniach edukacyjnych oraz badawczych. Chcemy podnosić standardy kształcenia, a przede wszystkim zintegrować środowisko akademickie drogowców. Na poszczególnych uczelniach realizowane są tematy o wąskiej specjalizacji, dlatego ważne jest, abyśmy dzielili się wiedzą i nowinkami technologicznymi – podkreśla prof. Janusz Bohatkiewicz, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej.

– W środowisku drogowców nie było dotąd pomysłu na to, jak zainteresować młodych tą dziedziną. Mamy nadzieję, że Latający Uniwersytet Drogowy to zmieni – mówi dr inż. Marta Wasilewska, pomysłodawczyni i współorganizatorka Latającego Uniwersytetu Drogowego, pracownik Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej.

Organizatorami warsztatów są: Latający Uniwersytet Drogowy i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku. Sponsorem jest ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

źródło: PL


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie