Szkoły wyższe

Lato Polonijne 2017 na UMCS

Opublikowano: 2017-07-10

forum akademickie

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w dniach 10-30 lipca 2017 r. organizuje 27. edycję Lata Polonijnego. Lato Polonijne to różnorodne kursy języka oraz kultury polskiej dla Polonii i obcokrajowców, które tradycyjnie odbywają się w Centrum każdego roku w lipcu. W tegorocznej edycji weźmie udział 130 uczestników, którzy w ramach organizowanych zajęć i wycieczek oprócz doskonalenia języka polskiego, zapoznają się także z naszą historią i kulturą.

Uczestnicy Lata, przybywający do Lublina, będą uczestniczyć także w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej 2017, kursie współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym udział weźmie 65 osób z 17 krajów. Gościć będziemy obywateli: Belgii, Bułgarii, Białorusi, Chorwacji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Nowej Zelandii, Rosji, Serbii, Słowacji, Szwecji, Turcji i Ukrainy. Z kolei dla 45 nauczycieli języka polskiego, pracujących w szkołach polonijnych na Wschodzie, organizowane są warsztaty kwalifikacyjne (język polski, historia i kultura Polski). Doskonalić swoje umiejętności będą nauczyciele z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Rosji i Uzbekistanu (projekt jest współfinansowany z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej), a w dniach 19-26.07 2017 r. dwudziestu nauczycieli pracujących w zagranicznych placówkach edukacyjnych i ośrodkach polonijnych będzie uczestniczyć w projekcie Staż przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli szkół polonijnych i szkół języka i kultury polskiej (język polski, kultura polska, wiedza o Polsce, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego). Przyjadą do nas osoby z Białorusi, Gruzji, Ukrainy i USA.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie