Konkursy

Laureaci ecokonkursu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Opublikowano: 2019-01-10

forum akademickie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił pięć zwycięskich projektów w ecokonkursie dla studentów i pracowników uczelni na pomysły proekologiczne.

Konkurs zorganizowano w ramach ekologicznej aktywizacji studentów i pracowników oraz promocji idei zrównoważonego rozwoju (realizowanej pod szyldem programu ECOUMED). Propozycje zgłaszano w 5 kategoriach:

  • działania zmierzające do efektywnej oszczędności energetycznej w infrastrukturze uczelni, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-kanalizacyjnej;
  • wytworzenie w ramach Zielonego Kampusu CKD infrastruktury i przestrzeni przyjaznych otoczeniu naturalnemu;
  • działania promocyjne podnoszące świadomość proekologiczną społeczności akademickiej oraz mieszkańców regionu łódzkiego;
  • walka ze smogiem „na serio” – pomysły na alternatywne poruszanie się po mieście dla korzystających na co dzień z samochodu;
  • „ECOlogicznie dla zdrowia”, czyli pomysły na zmianę złych nawyków szkodzących środowisku i promocję praktyk mogących polepszyć nasze zdrowie.

Projekty, które zdobyły uznanie jury to:

  • #ecoUMED_ideas – pakiet pomysłów, które pozwolą sprytnie wykorzystać „modę na bycie eco” w dobrym celu (autorka: Ewelina Gralak);
  • Wodolubni – promocja picia wody kranowej, która ma w Łodzi bardzo dobrą jakość, poprzez system dystrybutorów i umedowe bidony (autorka: Karolina Kamecka);
  • UMED na kółkach – system premiowania za dystanse pokonane na rowerze przy codziennym dojeździe do pracy jako zachęta do korzystania z alternatywnych środków transportu (autor: Marek Kwiatkowski);
  • Gabinety ogrodowe bazą do realizacji hortiterapii – wykorzystanie dobroczynnego wpływu ogrodów w terapii i rehabilitacji pacjentów (autorka: Beata Romanowska);
  • Instalowanie wyłączników prądu w pomieszczeniach (wyłączanie prądu, gdy wszyscy wychodzą) oraz montaż  czasowych baterii umywalkowych we wszystkich obiektach UMED (autor: Adam Zawada).

Laureaci konkursu otrzymają nowoczesne rowery miejskie ufundowane przez firmę Bikemia. Organizatorami konkursu były: Biuro Nauki, Strategii i Rozwoju oraz Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Honorowym patronatem inicjatywę objął rektor uczelni – prof. Radzisław Kordek.

Joanna Orłowska

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie