Życie akademickie

Laureaci konkursu GPW na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską

Opublikowano: 2016-12-21

forum akademickie

Giełda Papierów Wartościowych rozstrzygnęła konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

W konkursie, mającym na celu popularyzację wiedzy na temat rynku kapitałowego, mogły startować prace doktorskie obronione w 2014 i 2015 roku oraz prace magisterskie i licencjackie obronione w 2015 roku. Nadesłane prace oceniała Kapitała Konkursu składająca się z pracowników naukowych oraz pracowników GPW. Kapituła brała pod uwagę poziom merytoryczny prac, a w szczególności: oryginalność, sposób analizy zjawisk, zakres badań, innowacyjność formułowanych wniosków.

Uważamy, że edukacja społeczeństwa jest najlepszą inwestycją w jego przyszłość, dlatego formuła konkursu została poszerzona o najlepsze prace doktorskie i licencjackie. Chcemy zachęcić studentów i doktorantów do pogłębienia wiedzy na temat rynku kapitałowego, dać dodatkowe narzędzia motywacji do podejmowania tematów związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. Chcielibyśmy pogratulować autorom zwycięskich i wyróżnionych prac oraz życzyć im dalszych sukcesów w pracy naukowej i zawodowej – powiedziała prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W tegorocznej, pierwszej edycji konkursu w zmienionej formule, nagrody i wyróżnienia zdobyli:

Prace doktorskie:

1. Najlepsza praca – nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł:

Tomasz Jedynak za pracę Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych społecznie odpowiedzialnych, której promotorem była dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne:

Aleksandra Rutkowska za pracę Optymalizacja portfela papierów wartościowych w świetle teorii wiarygodności Liu, której promotorem był prof. dr hab. Marian Matłoka. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Maciej Pawłowski za pracę „Uwarunkowania rozwoju rynku obligacji korporacyjnych w Polsce”, której promotorem była prof. dr hab. Aurelia Bielawska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Szczecińskim.

Prace magisterskie:
1. Najlepsza praca – Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł:

Bartosz Harat za pracę Analiza zawartości informacyjnej i dynamiki krzywej zmiennej implikowanej z cen opcji na index DAX, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne:

Katarzyna Kowalska za pracę Badanie wpływu ceny ropy naftowej na wycenę giełdową spółek rafineryjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Mateusz Talarowski za pracę Zjawisko nadreaktywności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem był dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. nadzw. UEP. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Prace licencjackie:
1. Najlepsza praca – Nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł:

Michał Pawłowski za pracę Badanie mechanizmu poszukiwania ceny równowagi w warunkach giełdowego rynku akcji w Polsce, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

2. Wyróżnienia niepieniężne (bezpłatne staże na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie):

Patryk Pyka za pracę Analiza premii braku płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, której promotorem była dr Małgorzata Snarska. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Marcin Izbrandt za pracę Efekt indeksowy – badanie wpływu wejścia lub opuszczenia indeksu WIG20 przez spółkę, której promotorem był dr Marcin Bartkowiak. Praca została obroniona na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

W najbliższym czasie ogłoszona zostanie kolejna edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie i licencjackie obronione w 2016 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu najlepsze rozprawy doktorskie nagradzane będą co 2 lata (kolejna edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską ogłoszona zostanie w 2017 roku i będzie dotyczyła rozpraw doktorskich obronionych w 2016 i 2017 roku).

Źródło: GPW

Źródło fot. www.gpw.pl/


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie