Konkursy

Laureaci konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

Opublikowano: 2020-02-12

forum akademickie

Absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zostały laureatkami Konkursu im. Anny Zofii Krygowskiej na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki.

Organizatorem konkursku jest krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W konkursie biorą udział prace o istotnym znaczeniu dla dydaktyki matematyki, w szczególności: prace magisterskie, prace licencjackie, publikacje. W XX edycji przyznano trzy nagrody i jedno wyróżnienie.

I nagrodę otrzymała Agnieszka Polak, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, za pracę magisterską pt. „»Myśląca klasa« Petera Liljedahla jako sposób realizacji wybranych zagadnień dotyczących ciągów” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg). II nagroda trafiła do Katarzyny Szczepaniak, również absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, za pracę magisterską pt. „Wybrane tematy z trygonometrii w myślącej klasie” (promotor: prof. dr hab. Tomasz Szemberg). Laureatką III nagrody została Amanda Weronika Lewandowska, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za pracę magisterską pt. „Matura rozszerzona z matematyki – analiza jakościowa wybranych rozwiązań zadań” (promotor: dr Edyta Juskowiak).

Jury przyznało także wyróżnienie Piotrowi Buremu, absolwentowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, za pracę magisterską pt. „Najważniejsze własności liczby e oraz π. Od definicji do przestępności” (promotor: dr Zdzisław Pogoda).

Patronka nagrody – Anna Zofia Krygowska – była profesorem nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki, przez większość kariery zawodowej związaną z Wyższą Szkołą Pedagogiczną (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Jej przełomowy referat wygłoszony w 1965 roku w Instytucie Matematyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (później przetłumaczony na inne języki i rozpowszechniony) uznaje się za początek krakowskiej szkoły dydaktyki matematyki, a ją samą jako jedną z twórczyń nowoczesnej dydaktyki matematyki rozumianej jako dyscyplina naukowa.

MK, źródło: PTM


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie