Konkursy

Laureaci konkursu im. Ks. Prof. Hieronima Feichta

Opublikowano: 15.03.2018

forum akademickie

Od 1999 roku Związek Kompozytorów Polskich organizuje konkurs o Nagrodę im. Księdza Profesora Hieronima Feichta. Nagradzane są prace naukowe z dziedziny muzykologii.

W tegorocznej, 18. już edycji konkursu jury jednogłośnie postanowiło przyznać Nagrodę im. Ks. Prof. Hieronima Feichta ex aequo Grzegorzowi Joachimiakowi z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego za pracę Rękopiśmienne tabulatury lutniowe z I połowy XVIII wieku ze zbiorów cystersów z Krzeszowa. Repertuar – praktyka wykonawcza – mecenat artystyczny i Ilonie Iwańskiej z Akademii Muzycznej w Krakowie za pracę Ekspresywno-semantyczny aspekt tonalności. W kręgu liryki wokalnej modernizmu.

Przyznano także dwa wyróżnienia: Michałowi Piekarskiemu z Instytutu Historii Nauki PAN za książkę Przerwany kontrapunkt. Adolf Chybiński i początki polskiej muzykologii we Lwowie 1912–1944 oraz Andrzejowi Godkowi z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę Studia nad repertuarem pseudochorałowych opracowań ordinarium missae zachowanym w osiemnastowiecznych rękopisach z krakowskich bibliotek i archiwów.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 25 października 2018 roku w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie.

JK

(źródło: ZKP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie