Życie akademickie

Laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego

Opublikowano: 05.11.2018

forum akademickie

Wśród laureatów VI edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego, organizowanego przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie ,znaleźli się studenci SGH, SGGW i UG.

Konkurs był adresowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie oraz inżynierskie z zakresu marketingu internetowego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2018 r .

Nadesłane prace oceniane były przez jury, w którego skład weszli posiadacze certyfikatu DIMAQ, certyfikowani trenerzy DIMAQ, przewodniczący Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, przedstawiciel SGH. Spośród wszystkich nadesłanych prac do II etapu zostały zakwalifikowane 4 prace magisterskie i 9 licencjackich, spośród których jury ostatecznie wyłoniło czworo laureatów.

– Pomysł, aby IAB Polska przyglądało się pracom z zakresu digitalu, jest znakomity. Z jednej strony my, praktycy tego rynku, mamy wgląd w to, co najmocniej interesuje uczelnie w Polsce i samych studentów. Z drugiej – absolwenci już na starcie kariery zawodowej mogą otrzymać realne wsparcie ze strony środowiska skupiającego branżę i mają ogromną szansę, aby zostać dostrzeżonymi przez potencjalnych pracodawców. To również ich pierwszy nieraz kontakt z DIMAQ, programem certyfikacji wiedzy i umiejętności e-marketingowych – mówi Grzegorz Krzemień, juror konkursu, szef Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska, prezes GoldenSubmarine.

Decyzją jury zwycięzcą VI edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI w kategorii prac magisterskich został Karol Kopańko, autor pracy Model przychodów Freemium. Czynniki sukcesów i porażek (SGH), który otrzymał nagrodę główną bezpłatne uczestnictwo w studiach podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz płatne praktyki u jednego z partnerów konkursu. W kategorii prac licencjackich pierwsze miejsce ex aequo zdobyły: Aleksandra Garbarska, autorka pracy Kierunki rozwoju w e-handlu w ujęciu globalnym w latach 2010-2017 (SGGW) oraz  Agata Siemaszko za pracę licencjacką Digitalny storytelling jako narzędzie marketingowe na Facebooku (UG), które otrzymały udział w szkoleniu 4-dniowa Akademia DIMAQ wraz z egzaminem DIMAQ oraz płatne praktyki u partnerów Konkursu.

Jury przyznało również wyróżnienie za pracę  magisterską Fenomen Youtube i jego modeli biznesowych (PWSFTviT w Łodzi), której autorem jest Karol Gajos.  Nagrodą za wyróżnienie są płatne praktyki zawodowe u partnerów Konkursu.

– Poziom zgłoszeń był w większości na bardzo wysokim poziomie. Poruszane tematy były ciekawe, prace miały dobrą strukturę, czytało się je naprawdę dobrze. W tym roku wyróżniliśmy tych autorów, którzy przygotowali szczegółowe i przekrojowe analizy case studies. Z doświadczenia wiem, że tego typu prace wymagają sporo czasu i zaangażowania. Liczę na więcej tego typu zgłoszeń w kolejnej edycji, a tegorocznym laureatom serdecznie gratuluję – mówi Michał Szczur, juror konkursu, trener DIMAQ, Digital Activation Manager w Mindshare.

Planowana jest już VII edycja konkursu. Będzie ona poszerzona o kategorię prac podyplomowych, a zgłoszenia będą przyjmowane wiosną 2019 roku. Szczegółowe informacje o Konkursie na stronie IAB Polska: http://iab.org.pl/. Informacje o Studiach Podyplomowych SGH Marketing Internetowy: http://www.marketing-internetowy.edu.pl/

Dorota Zawadzka


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie