Konkursy

Laureaci konkursu na najlepsze prace z zakresu statystyki

Opublikowano: 2020-10-02

forum akademickie

Absolwentki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego zdobyły główne nagrody w konkursie Prezesa GUS na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki.

Do konkursu zostało zgłoszonych 16 prac magisterskich oraz 21 prac doktorskich, obronionych na uczelniach publicznych i niepublicznych w roku akademickim 2018/2019. Oceniano m.in. teorio-poznawcze znaczenie pracy, znaczenie pracy z punktu widzenia praktyki – zwłaszcza Głównego Urzędu Statystycznego, stopień oryginalności opracowania tematu, stopień trudności opracowania tematu czy stopień wykorzystania empirycznych materiałów źródłowych.

Decyzją komitetu konkursowego I miejsce w kategorii: najlepsza praca magisterska oraz nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymała Katarzyna Pawlukiewiczz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę „Estymacja liczby cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce z wykorzystaniem hierarchicznego modelu Gamma-Poissona”. II miejsce w tej kategorii (3 tys. zł) przyznano Annie Kierczyńskiej z Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej za pracę „Typologia powiatów Polski ze względu na zmienność rozwoju ekonomicznego i społecznego w latach 2002–2016”, a III miejsce (2 tys. zł) Władysławowi Gładyszowiz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę „Rynek dla »lemingów« czy »pelikanów«? Analiza efektów stadnych w segmencie funduszy inwestycyjnych”.

W konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu statystyki w roku akademickim 2018/2019 I miejsce oraz nagrodę w wysokości 10 tys. zł zdobyła Paulina Ziembińska z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Analiza prognoz makroekonomicznych dla polskiej gospodarki z uwzględnieniem procesu rewizji danych”. II miejsce (7 tys. zł) zajął Tomasz Bąk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę „Metody losowania prób przestrzennych w badaniach ekonomicznych”, zaś III miejsce (5 tys. zł) – Jagoda Kaszowska-Mojsa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, za pracę „The role of systemic risk in the origin, course and effects of financial crisis in the EU countries”.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie