Nagrody

Laureaci nagród im. Prof. Aleksandra Szczygła

Opublikowano: 2019-11-22

forum akademickie

Dr n. zdr. inż. Krzysztof Durkalec-Michalski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i prof. dr hab. Maria H. Borawska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymali prestiżowe nagrody im. Profesora Aleksandra Szczygła.

Nagrodę im. prof. Aleksandra Szczygła przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych. Laureaci wyłaniani są w dwóch kategoriach: za najlepszą pracę naukowo-badawczą lub cykl prac ściśle ze sobą tematycznie związanych oraz za działalność popularyzatorską w dziedzinie nauki o żywieniu człowieka wykonaną w Polsce. Nagrodą wyróżniane są prace dotyczące zagadnień istotnych dla postępu wiedzy o żywieniu człowieka, niezależnie od stosowanego w nich materiału badawczego oraz rodzaju dyscypliny w obrębie nauki o żywieniu, do której prace te można zakwalifikować.

W tym roku nagrodzono dr. n. zdr. inż. Krzysztofa Durkalca-Michalskiego, adiunkta z Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu za cykl prac opublikowanych w 2018 roku z zakresu suplementacji dwuwęglanem sodu i modyfikacji węglowodanowej diety we wspomaganiu adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół suplementacji wysokowytrenowanych sportowców preparatami oddziałującymi na wydolność fizyczną i zdolności wysiłkowe oraz skład ciała, oceny wpływu interwencji żywieniowych prowadzonych u sportowców i osób aktywnych fizycznie, regulacji masy i składu ciała w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym, oceny wydolności fizycznej i zdolności wysiłkowych organizmu.

Za działalność popularyzatorską nagrodzono prof. dr hab. Marię H. Borawską z Zakładu Bromatologii na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB.

Polskie Towarzystwo Nauk Żywieniowych powstało 25 sierpnia 1980 roku. Główną ideą jego powołania było zintegrowanie środowiska naukowego z obszaru nauk medycznych, rolniczych, ekonomicznych, biologicznych i przyrodniczych, działających w zakresie dyscypliny żywienie człowieka. Podstawowym zadaniem PTNŻ jest organizowanie i popieranie działalności zmierzającej do rozwoju nauk żywieniowych w kraju, upowszechnianie i propagowanie osiągnięć naukowych z zakresu żywienia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie