Nagrody

Laureaci Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Opublikowano: 2020-02-19

forum akademickie
Fot. Piotr Kieraciński

138 naukowców, w tym przedstawiciele uczelni niepublicznych, otrzymało Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku. 

Uroczysta Gala odbyła się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu i była głównym punktem obchodów nowego święta państwowego – Dnia Nauki Polskiej. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach, za: całokształt dorobku, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej, znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej.

Ocenie zespołu doradczego ministra zostało poddanych 129 wniosków. Dorobek prezentowany w aplikacjach obejmował dwa lata działalności naukowców. W skład zespołu powołano 31 członków reprezentujących środowisko szkolnictwa wyższego i nauki oraz stosowne dziedziny i dyscypliny nauki bądź sztuki, a pracom zespołu przewodniczył profesor Bogdan Szlachta, prawnik i filozof polityki z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjął decyzję o przyznaniu 88 nagród w wymienionych wcześniej kategoriach, w tym 75 indywidualnych i 13 zespołowych. Minister podjął także decyzję o przyznaniu z inicjatywy własnej nagród za znaczący wkład w działania podejmowane na rzecz szkolnictwa wyższego i nauki, w tym dla członków Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do szkół wyższych trafiły 54 nagrody, 10 do instytutów PAN, 13 wzięli reprezentanci Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 10 członkowie Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, a jedną prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Łącznie minister nauki nagrodził 138 naukowców. Warto zauważyć obecność przedstawicieli uczelni niepublicznych wśród nagrodzonych. Reprezentują oni SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (2 osoby), Akademię WSB i Dolnośląską Szkołę Wyższą.

Podczas Gali wręczono także Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Do konkursu nadesłano 224 wnioski, z których 129 dotyczyło doktoratów, 75 osiągnięć będących podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i 20 osiągnięć w zakresie działalności naukowej. Najwięcej wniosków – 91 – dotyczyło prac i osiągnięć w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych. Nauk humanistycznych, społecznych i artystycznych dotyczyło 79 wniosków, a 54 nauk przyrodniczych i medycznych. Prezes Rady Ministrów postanowił uhonorować swoją nagrodą autorów: 12 rozpraw doktorskich, 10 osiągnięć habilitacyjnych oraz 2 osiągnięć z zakresu działalności naukowej.

Swoją nagrodę, Ratio et spes, przekazał podczas Gali także Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Ostatnim punktem obchodów pierwszego Dnia Nauki Polskiej będzie widowisko „Opera matematyczna – Paradoksalny Rozkład Sfery”, które łączy znakomitą muzykę z piękną wizualnie opowieścią o polskich matematykach z tzw. szkoły lwowskiej.

PiK

Lista laureatów Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie