Konkursy

Laureaci plebiscytu Złoty Inżynier

Opublikowano: 2019-03-08

forum akademickie
Źródło: NOT

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy odbyła się uroczysta gala XXV plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera „Przeglądu Technicznego”. Młodzi, wyróżnieni, srebrni, złoci i diamentowi inżynierowie odebrali laury w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nagrodzono także Honorowych Inżynierów tej edycji oraz trzech Złotych Inżynierów Ćwierćwiecza.

Finał plebiscytu o tytuł „Złotego Inżyniera” był świętem środowiska technicznego, a jubileuszowa edycja dodała mu tylko specjalnego znaczenia. Na łamach 153-letniego „Przeglądu Technicznego” niejednokrotnie opisywano sukcesy polskich inżynierów w różnych okresach historii, nie zapominając o uwarunkowaniach, w jakich przyszło im działać. Każdego roku dyplomy i statuetki odbierali polscy inżynierowie wybrani przez czytelników spośród kandydatów prezentowanych na łamach pisma. Oto lista tegorocznych laureatów:

MŁODY INŻYNIER

 • mgr inż. Adam Gabryś – absolwent Politechniki Warszawskiej, mechanik, zastępca dyrektora technicznego w spółce ASMET w Regułach koło Warszawy. Jego szef – Andrzej Sajnaga (Diamentowy Inżynier 2014) – najbardziej docenia go za stworzenie nowoczesnego centrum logistyki w spółce;
 • dr hab. inż. Marcin Hołub – elektryk po Politechnice Szczecińskiej, który na swoim koncie ma już osiem patentów i stopień doktora habilitowanego. Prowadzi pracę z dziedziny energoelektroniki oraz technologicznych zastosowań systemów plazmy niskotemperaturowej;
 • mgr inż. Paweł Mularczyk – mechanik specjalizujący się w urządzeniach pomiarowych w gazownictwie, absolwent Politechniki Śląskiej. Jest menedżerem Produktu w Zakładzie Wytwórczym Urządzeń Gazowniczych INTERGAZ sp. z o. o. w Tarnowskich Górach. Opracował i uruchomił pierwszy w Polsce kompletny układ zasilania gazem turbiny parowej o mocy 460 MW.

WYRÓŻNIENI

 • dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda – absolwentka Politechniki Śląskiej. Kieruje Zakładem Hydrometalurgii Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Niedawno odbierała nagrodę w Konkursie „Kobieta Wynalazca” jako współautorka technologii odzysku renu w należącej do KGHM Hucie Głogów. Dzięki jej pomysłom Polska stała się trzecim producentem renu na świecie;
 • mgr inż. Zbigniew Nowiński – właściciel firmy AGROMAX Brodnica, mechanik po Politechnice Warszawskiej. Promotor ekologicznych rozwiązań w kujawskich domach. Nowoczesne kotły opalane ekogroszkiem wprowadził w gminie Brodnica zanim w wielkich miastach zaczęto o nich mówić;
 • mgr inż. Krzysztof Rosołowski – absolwent Politechniki Śląskiej, obecnie kierownik montażu w tyskim zakładzie spółki Fiat Chrysler Automobiles. Jest to kreatywny inżynier z zakresu cyfryzacji procesów montażu, technologii produkcji w formacie 3D oraz Przemysłu 4.0;
 • mgr inż. Krzysztof Różewicz – absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) wyróżnienie w kategorii infrastruktura. Jest prezesem i dyrektorem zarządzającym w Instytucie Badawczym Ochronnych Systemów IBOS sp. z o. o. w Inowrocławiu. Interdyscyplinarną wiedzę techniczną i ekonomiczną oraz umiejętności menedżerskie wykorzystuje pracując na odpowiedzialnych stanowiskach;
 • Janusz Zalarski, kategoria high-tech. Technik przetwórstwa spożywczego, właściciel firmy Płatek w Nowej Wsi Szlacheckiej koło Krakowa. Odbierał już wiele nagród za troskę o jakość polskich wędlin, oddającą smak z przeszłości. stosując nowe technologie, dba jednocześnie o zachowanie tradycji ojców i dziadków.

SREBRNY INŻYNIER

 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik – kategoria nauka. Absolwent SGGW, prorektor tej uczelni ds. rozwoju. Opracował model matematyczny sedymentogramu, zwiększającego dokładność obliczania zanieczyszczeń, który umożliwia szybsze i tańsze uzdatnianie wód w rzekach po groźnych powodziach;
 • mgr inż. Janusz Bańkowski – leśnik po Akademii Rolniczej w Poznaniu, dyrektor Oddziału Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu. Projektuje funkcjonowanie lasów tak, żeby zachować jego walory przyrodnicze i produkcję surowca. Aktywny działacz Ligii Ochrony Przyrody;
 • dr inż. Krzysztof Brodzik – kategoria high-tech. Chemik po Politechnice Wrocławskiej, kierownik Zakładu Materiałoznawstwa, sekretarz Rady Naukowej – Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL sp. z o.o. w Bielsku Białej, którego właścicielami są jego pracownicy. W badaniach aut wdrożył wiele nowych technologii;
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski – mechanik, absolwent Politechniki Warszawskiej, profesor tej uczelni. Dyrektor Instytutu Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji. Opracował i wdrożył wiele innowacyjnych rozwiązań w spawalnictwie, otrzymał dyplom międzynarodowego inżyniera spawalnictwa;
 • mgr inż. Waldemar Żółcik – rolnik po SGGW, prezes rodzinnej spółki ACTiV w Belsku Dużym blisko Grójca. Prezesuje także grupie producenckiej sadowników, posiadających ok. 1000 ha sadów. Tę grupę stworzył nie przewidując embarga Rosji na owoce z Polski. Dzięki produkcji soków producenci jabłek uniknęli kłopotów po jego wprowadzeniu;
 • dr inż. Henryk Żurawski – wyróżniony za jakość. Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, spożywca, dyrektor Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Nakle n. Notecią. Dr Żurawski działając z myślą o zdrowiu, poprawia jakość polskich wędlin. Tradycyjną saletrę (azotany) zmienia na serwatkę.

ZŁOTY INŻYNIER

 • inż. Krzysztof Grządziel – ceramik po AGH, który, gdy w POLMOS-ach zabrakło zakrętek na butelki, uruchomił ich produkcję w hali upadłej fabryki. Laury otrzyma podczas IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich w Krakowie;
 • dr inż. Wiesław Krzymień – kategoria nauka za eliminację drgań w kilku modelach samolotów zaprojektowanych i produkowanych w Polsce. Mechanik po Politechnice Warszawskiej, pasjonat techniki modelarskiej, kierownik pracowni w Instytucie Lotnictwa w Warszawie;
 • dr inż. Benedykt Roźmiarek –  kategoria jakość. Absolwent wydziałów leśnych w Warszawie i Poznaniu, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie koło Kalisza. Łączy kilka pasji: leśnika – miłośnika przyrody, muzealnika zatroskanego o zabytkowy pałac, edukatora młodzieży i propagatora szeroko pojętej jakości;
 • mgr inż. Jan Siwiński – kategoria ekologia. Energetyk po Politechnice Warszawskiej, prezes zarządu Ecoenergia Sp. z o.o. w Warszawie. Wspólnie z twórcą tej firmy, wynalazcą Andrzejem Kulpą wdrażają proekologiczne technologie ograniczające emisje tlenków azotu i innych szkodliwych substancji w polskiej energetyce węglowej. Służą pomocą tym, co produkują tzw. zieloną energię;
 • Józef Sztorc – kategoria nauka. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej, od dwóch lat Członek Ukraińskiej Akademii Nauk. Jest twórcą, zatrudniających osoby Niepełnosprawne, Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego TAREL w Tarnowie. Ponadto to główny współwłaściciel znanych zakładów POLAM Nakło oraz HORTINO Leżajsk.

DIAMENTOWY INŻYNIER

 • mgr inż. Józef Siwiec – ceramik po Akademii Górniczo-Hutniczej wybitny menedżer, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych Ropczyce SA w Ropczycach. Prezesem firmy produkującej materiały ogniotrwałe dla hutnictwa został, gdy polskie huty przestawały być polskie, a w tych, co pozostały, produkcje wygaszano lub ograniczano. Wyszukał jednak inwestora strategicznego dla spółki, wprowadził jej akcje do obrotu publicznego i znalazł nabywców na specyficzne produkty w 40 krajach świata.

HONOROWY INŻYNIER

 • dr inż. Jerzy Kwieciński – absolwent Politechniki Warszawskiej, doktor nauk technicznych po MBA. Od 1993 roku zajmuje się programami finansowanymi z funduszy europejskich. W latach 2003–2005 prezes Europejskiego Centrum Przedsiębiorczości. W 2005 r. obejmuje funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Od 2018 roku Minister Inwestycji i Rozwoju.
 • prof. dr hab. inż. lek. med. Grzegorz Pawlicki – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczeń prof. Cezarego Pawłowskiego, asystenta Marii Skłodowskiej-Curie. Twórca kierunku studiów „inżynieria biomedyczna”. Wieloletni konsultant krajowy Ministra Zdrowia w dziedzinie Inżynierii Medycznej. Współpracownicy i wychowankowie mówią żartobliwie o Profesorze, że to najlepszy lekarz wśród inżynierów i jednocześnie najlepszy inżynier wśród lekarzy.

ZŁOTY INŻYNIER ĆWIERĆWIECZA

 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Matematyk, informatyk, mechanik, profesor nauk technicznych, nauczyciel akademicki. Minister Nauki w latach 2001–2005, Prezes PAN w latach 2007–2015, Członek Kapituły Orła Białego. Autor kilkuset publikacji naukowych i kilku książek poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie;
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Śmieszek – absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej, wybitny naukowiec i menedżer, specjalista metalurg, dyrektor Instytutu Metali Nieżelaznych w latach 1975–2018, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. Za swą działalność naukową został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i towarzystw naukowych;
 • mgr inż. Andrzej Sajnaga – absolwent Politechniki Warszawskiej, prezes Zarządu i główny właściciel Grupy ASMET w Regułach k/Warszawy. Menedżer który udowodnił, że polska firma może z powodzeniem konkurować na rynku globalnym jakością dostarczanych wyrobów i świadczonych usług.

Źródło: NOT

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie