Sprawy nauki

Laureaci poznańskiej nagrody dla młodych naukowców

Opublikowano: 19.04.2017

forum akademickie
Prezydent wręczył nagrody za najlepsze prace magisterskie i doktorskie. Źródło: www.poznan.pl

W trzynastej edycji konkursu „Nagroda Miasta Poznania na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską” przyznano po trzy równorzędne nagrody w kategorii rozpraw doktorskich i prac magisterskich oraz po pięć wyróżnień. Łączna pula nagród dla laureatów wyniosła 36 tys. złotych.

Przedmiot prac stanowi problematyka związana z Poznaniem lub opis rozwiązań możliwych do wdrożenia w stolicy Wielkopolski. Jednym z głównych kryteriów oceny prac jest ich praktyczny charakter. Organizator pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz rozwoju miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

Na trzynastą edycję konkursu wpłynęły 134 prace dyplomowe, w tym 52 rozprawy doktorskie oraz 82 prace magisterskie. Decyzją Kapituły Nagrody w kategorii prac doktorskich przyznano 3 równorzędne nagrody w wysokości 8000 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami. W kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4000 zł oraz 5 wyróżnień, uhonorowanych pamiątkowymi albumami.

– Kapituła miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ rozpiętość dyscyplin, które reprezentują zgłoszone prace, jest bardzo duża. W ocenie położyliśmy duży nacisk na możliwość praktycznego wykorzystania tych prac w przyszłości, właśnie w Poznaniu. Dlatego okazuje się, że trzynastka nie musi być pechowa. Serdecznie państwu gratuluję – przekonuje Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta.

Nagrody za najlepsze rozprawy doktorskie otrzymali:

Karol CZUBAK za pracę pt. Analiza somatycznych zmian liczby kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/biomarkerów odgrywających ważną rolę w raku płuca, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Kozłowskiego, prof. IChB PAN, obronioną na Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu;

Magdalena FILIPIAK za pracę pt. Identyfikacja pigmentów zastosowanych do wykonania zabytkowych polichromii we wnętrzach kamienic nr 41 i 43 na Starym Rynku w Poznaniu, napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jacka Michniewicza, prof. UAM, obronioną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Łukasz RYMANIAK za pracę pt. Analiza wpływu rodzaju układu napędowego i parametrów ruchu autobusów miejskich na ekologiczne wskaźniki pracy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Jerzego Merkisza, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Przemysława Kowalczewskiego, Dominika Lewandowskiego, Adama Pleskaczyńskiego, Nadii Sawickiej-Gutaj oraz Kamili Sikorskiej-Podyma.

Nagrody za najlepsze prace magisterskie otrzymali:

Karolina BORAK (Majcherek) za pracę pt. Struktura i funkcja mózgowego cytoplazmatycznego RNA 200-nukleotydowego (BC200), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Rybczyńskiej oraz dr Agnieszki Belter, obronioną na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

Monika DROBNA za pracę pt. Ocena efektywności biofunkcjonalizowanych nanocząstek in vitro, napisaną pod kierunkiem dr inż. Anny Woźniak, obronioną na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu;

Mateusz MAJTLER za pracę pt. Sterowanie i wizualizacja systemu zarządzania wybranego budynku inteligentnego, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Grzegorza Trzmiela, obronioną na Politechnice Poznańskiej.

Wyróżnione zostały prace: Dawida Abramowicza, Aleksandry Bartkowiak, Marcina Basińskiego, Marka Trączyńskiego i Wojciecha Wachowiaka.

Hubert Bugajny


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie