Sprawy nauki

Laury dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Opublikowano: 2020-01-24

forum akademickie

Minister zdrowia Łukasz Szumowski uhonorował 15 stycznia ponad trzydzieści osób z naukowego środowiska medycznego. Wśród nagrodzonych najwięcej osób jest z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wśród nagrodzonych z UMB znaleźli się: prof. dr hab. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki i rozwoju – za znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej; prof. dr hab. Jerzy Pałka, kierownik Zakładu Chemii Leków – za całokształt dorobku; prof. dr hab. Sławomir Terlikowski, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – za działalność organizacyjną; prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej; dr hab. Monika Zbucka-Krętowska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej i dr n. med. Dominik Maślach, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego – za znaczące osiągnięcia w działalności wdrożeniowej.

Ponadto minister uhonorował także rektora UMB, prof. dr. hab. Adama Krętowskiego oraz całe środowisko akademickie UMB dyplomem uznania za „Działania na rzecz podniesienia międzynarodowego znaczenia uczelni i przystąpienie do programu «Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza 2019»”.

JK

(Źródło: Rynek Zdrowia)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie