Konferencje

Lęk przed „Obcymi” i wrogość wobec nich

Opublikowano: 2019-01-09

forum akademickie
Źródło: www.uw.edu.pl

Konferencja poświęcona tematyce uprzedzeń i braku tolerancji, m.in. w społeczności akademickiej, odbędzie się w piątek, 11 stycznia, na Uniwersytecie Warszawskim. W auli Dawnej Biblioteki UW przedstawiciele uczelni i innych instytucji naukowych będą rozmawiać o tym, czym przejawia się wrogość wobec osób postrzeganych jako tzw. Obcy i jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Ujawniana niechęć w stosunku do ludzi o odmiennym pochodzeniu czy różniących się pod wieloma innymi względami od nas samych jest jednym z wyzwań globalizującego się świata. Przeciwdziałanie wrogości i ksenofobii ma szczególne znaczenie w kontekście uczelni. Stanowią one miejsce spotkań i wymiany poglądów osób o różnych zwyczajach i korzeniach kulturowych, dlatego też tworzenie atmosfery otwartości i tolerancji jest istotnym zadaniem społeczności akademickiej.

Celem organizowanej konferencji jest rozwijanie wiedzy na temat uwarunkowań, przejawów i konsekwencji negatywnych postaw wobec innych. Dogłębne zrozumienie tej tematyki pozwoli przedstawicielom uczelni efektywniej budować klimat współpracy i przyjaznych relacji pomiędzy polskimi i zagranicznymi studentami.

W pierwszej części odbędą się wykłady prof. Michała Bilewicza z Uniwersytetu Warszawskiego „Uprzedzeni. O źródłach ksenofobii i jej konsekwencjach” oraz prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Lęk przed obcymi/ innymi na polskiej uczelni”. W programie konferencji przewidziany został także panel dyskusyjny „Społeczno-kulturowe źródła ksenofobii i możliwości jej ograniczania”, który poprowadzi prof. Mirosław Kofta z Wydziału Psychologii UW. W panelu wezmą udział przedstawiciele nauki z całej Polski: dr hab. Tomasz Besta (Uniwersytet Gdański), dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Instytut Nauk Prawnych PAN), prof. Halina Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński), prof. Rafał Pankowski (Collegium Civitas) oraz ks. prof. Alfred Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Konferencja odbędzie się 11 stycznia, w godz.11.00-16.00, w auli budynku Dawnej Biblioteki UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Organizatorami konferencji „Lęk przed »Obcymi« i wrogość wobec nich” są: Komisja Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej (KioS) Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet Warszawski.

Szczegółowy program konferencji

 

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie