Sprawy nauki

List dyrektorów instytutów PAN po zabójstwie prezydenta Gdańska

Opublikowano: 2019-01-17

forum akademickie
Źródło: www.gdansk.pl

Dyrektorzy kilkudziesięciu instytutów Polskiej Akademii Nauk napisali list otwarty w reakcji na zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Apelują w nim do polityków, by nie wykorzystywali mowy nienawiści do celów politycznych.

Autorzy listu z przerażeniem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który padł ofiarą ataku nożownika w czasie koncertu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przyznają, że wzrost napięcia w przestrzeni publicznej, promowanie i wykorzystywanie mowy nienawiści do celów politycznych, brutalizację języka, która zastąpiła język porozumienia, obserwują z niepokojem od lat. „Strzelba, którą ktoś powiesił na ścianie kilka lat temu, w końcu wypaliła, po raz drugi zabijając niewinnego człowieka. Z przerażeniem stwierdzamy, że nawet tak tragiczne wydarzenia nie powstrzymują niektórych przed niedopuszczalnymi, barbarzyńskimi komentarzami” – czytamy w stanowisku podpisanym przez dyrektorów instytutów PAN i przedstawicielkę Akademii Młodych Uczonych PAN.

Sygnatariusze dodają, że nad tym, co się stało, nie można przejść do porządku dziennego. „Podgrzewanie konfliktów, promowanie brutalności i siły, tolerowanie dyskryminacji, tani populizm, nieuchronnie prowadzą do tragedii” – opisują łańcuch następujących po sobie zdarzeń.

Zwracają się w związku z tym do polityków o wyciągnięcie wniosków z tego tragicznego wydarzenia. „Granica, za którą otwiera się droga do bezprawia i rozpadu państwa, została właśnie przekroczona” – nie mają wątpliwości.

Autorzy apelują też do wszystkich uczestników społecznych debat, dziennikarzy, a nade wszystko do moderatorów życia politycznego o stanowcze odrzucenie mowy nienawiści, która wywiera destrukcyjny wpływ na ludzką świadomość i pobudza do przemocy. Wyrażają sprzeciw wobec wszelkich odmian populizmu, który – według nich – stanowi zagrożenie dla społecznego ładu w Polsce, która stoi właśnie przed wielkimi wyzwaniami.

„Nowy porządek polityczny, nowy ład ekonomiczny, nowe możliwości w edukacji wymagają odważnych i mądrych decyzji, opartych na zrozumieniu tych mechanizmów. Apelujemy, by wszystkie siły opiniotwórcze oraz kręgi polityczne skoncentrowały się na sprostaniu tym wymaganiom” – piszą w liście, przestrzegając przed dalszym wzrostem społecznego poczucia zagubienia, wynikającym z tego wzrostem napięcia oraz kolejnymi tragediami.

MK

List dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie