Sprawy nauki

List otwarty środowiska naukowego Uniwersytetu Śląskiego do Premiera RP

Opublikowano: 2020-10-14

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

O możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla na Górnym Śląsku zaapelowało do premiera Mateusza Morawieckiego środowisko naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Inicjatorami listu są członkowie Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji funkcjonującej na Uniwersytecie Śląskim. Przypominają, że w trakcie odbywającej się przed dwoma laty Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP 24 w Katowicach Polska zaproponowała Śląską Deklarację Solidarnej
i Sprawiedliwej Transformacji, uzyskując dla niej poparcie 56 państw. „Stawia to przed nami wyjątkową odpowiedzialność za realizację zasad sprawiedliwej transformacji, w szczególności Śląska, jako regionu o największej koncentracji wydobycia węgla kamiennego w Unii Europejskiej” – uważają sygnatariusze listu.

W ich ocenie w najlepiej rozumianym interesie Górnego Śląska, jest możliwie szybkie odejście od wydobycia węgla kamiennego na warunkach uzgodnionych pomiędzy rządem i związkami zawodowymi oraz pozostałymi interesariuszami i środowiskami regionalnymi. Zauważają, że wydłużanie horyzontu zmian gospodarczego i technologicznego profilu regionu nie leży w interesie mieszkańców Górnego Śląska i Zagłębia. I zwracają uwagę na potrzeby inwestycyjne związane z rewitalizacją obszarów pogórniczych oraz przekształceniami gospodarki, które wymagają dużych nakładów. „Ogromne potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem i rewitalizacją obszarów pogórniczych, a także radykalną poprawą jakości środowiska naturalnego w regionie wymagają skierowania zasobów finansowych i ludzkich dziś angażowanych w przedłużanie egzystencji sektora górnictwa węgla kamiennego. Grozi to marnowaniem szans rozwojowych regionu, a także nieoptymalnym i spóźnionym wykorzystaniem funduszy pomocowych Unii Europejskiej dedykowanych procesowi sprawiedliwej transformacji” – czytamy w liście podpisanym przez 51 przedstawicieli środowiska naukowego UŚ.

Apelują oni do Prezesa Rady Ministrów o jak najszybsze uruchomienie procesu przemian gospodarczych, technologicznych i społecznych, dzięki którym region Górnego Śląska i Zagłębia zostanie włączony w proces osiągania ambitnych celów europejskiej polityki klimatycznej. „Jedynie w ten sposób nieuchronne procesy transformacji regionu stworzą szansę na odzyskanie przez Śląsk dynamiki rozwojowej i wykorzystanie jego potencjału w sposób odpowiadający wyzwaniom XXI wieku” – podkreślają sygnatariusze listu, dodając jednocześnie, że Uniwersytet Śląski i społeczność naukowa stanowią istotny zasób kapitału wiedzy, który może zostać zaangażowany w procesie przemian.

MK

List otwarty środowiska naukowego UŚ do Premiera RP

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie