Sprawy nauki

List poparcia środowisk akademickich dla nauczycielskich postulatów

Opublikowano: 2019-02-16

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Kilkudziesięciu polskich naukowców podpisało się pod listem poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek. 

Autor petycji, dr Mikołaj Ratajczak z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pisze, że „sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki. Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków”. Zaznacza, że obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, praca nauczyciela wiąże się z poświęceniem wielu dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac.

„Nasze poparcie dla walki o sprawiedliwe płace dla kadry pedagogicznej opieramy także na przekonaniu, że warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji. To od nich zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic (…) Przeciążona i nisko opłacana kadra pedagogiczna nie będzie w stanie zapewnić młodzieży najlepszych możliwości rozwoju” – czytamy w liście.

Autor tłumaczy, że praca środowiska akademickiego to w gruncie rzeczy kontynuacja codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek, którzy przygotowują kolejne roczniki do podjęcia studiów. „Dlatego też deklarujemy:

  • Poparcie dla podnoszonego przez ZNP postulatu zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  • Poparcie dla decyzji o przygotowaniach do protestu i przeprowadzenia strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione.
  • Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione”

– piszą sygnatariusze listu, wśród których są m.in. prof. Jerzy Kochanowski, prof. Karol Modzelewski, dr hab. Monika Płatek, prof. Małgorzata Fuszara, prof. Jan Woleński, prof. Janusz Dobieszewski i dr hab. Andrzej Leder.

MK

List poparcia środowisk akademickich dla postulatów nauczycieli i nauczycielek 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie