Sprawy nauki

Łódź – interdyscyplinarne studia doktoranckie

Opublikowano: 16.01.2018

forum akademickie

Trzy największe łódzkie uczelnie – Politechnika, Uniwersytet i Uniwersytet Medyczny – uzyskały  z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ponad 5 mln zł na realizację nowatorskich interdyscyplinarnych studiów doktorskich. Studia rozpoczną się w październiku 2018 r. i potrwają cztery lata. Porozumienie w tej sprawie 15 stycznia podpisali rektorzy trzech uczelni.

Nowatorski charakter kształcenia doktorantów będzie polegać na wykonywaniu projektów doktorskich w zespołach badawczych działających  na różnych uczelniach. Dotyczyć to ma przede wszystkim  doktorantów  wydziałów chemicznych, na których eksperymentalne są niezwykle kosztowne i wymagają specjalistycznej aparatury. Tak więc, z uwagi na synergię uczelni biorących udział w projekcie, będzie można optymalizować koszty kształcenia. Doktoranci będą bronili prace na macierzystej uczelni, ale z zaznaczeniem, że brali udział w projekcie międzyuczelnianym.

Na czteroletnie studia ma zostać przyjętych 40 doktorantów  z  czterech wydziałów: Chemicznego PŁ, Chemii UŁ i Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UMed.

Celem powstałego właśnie konsorcjum InterChem Med jest stworzenie interdyscyplinarnej formuły studiów doktoranckich, łączących wiedzę z obszaru nauk chemicznych i technicznych z naukami medycznymi oraz naukami o zdrowiu. Absolwenci będą przygotowani do tworzenia innowacyjnych rozwiązań z pogranicza techniki i medycyny.

W ramach pieniędzy uzyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uczestnikom projektu przyznawane będą dodatkowe stypendia doktoranckie w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie oraz grant naukowy – 20 tys. zł na realizację programu badawczego przygotowywanej rozprawy doktorskiej. Przewidziano też środki na prezentację wyników badań na konferencjach w kraju i za granicą.

Studia będą się odbywały przy udziale ekspertów z obszaru przemysłu, przewiduje się także, w trybie szkół letnich,  kształtowanie tzw. kompetencji miękkich – pracy zespołowej, zarządzania projektami czy  uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej zgodnie ze standardami tzw. dobrej praktyki laboratoryjnej.

Jk

(źródło: PAP)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie