Szkoły wyższe

LOTOS i PW współpracują nad projektami B+R

Opublikowano: 2018-10-04

forum akademickie

Przedstawiciele Politechniki Warszawskiej oraz Grupy LOTOS S.A. i spółki LOTOS Lab podpisali dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową. Współpraca polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. W wydarzeniu wziął udział Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Uroczystość, która odbyła się w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, objęła podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską a Grupą LOTOS S.A., które sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej oraz Mateusz Aleksander Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A. i Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS S.A. Do realizacji postanowień tego porozumienia władze koncernu wyznaczyły LOTOS Lab, jako podmiot realizujący zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania
i realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS. Umowę ramową pomiędzy spółką a uczelnią sygnowali Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab oraz Piotr Kociński, wiceprezes Zarządu LOTOS Lab.

– Porozumienie i umowa ramowa z tak renomowanym partnerem przemysłowym jakim jest Grupa LOTOS S.A., realizującym wiele innowacyjnych projektów, jest szczególnie ważna dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie. Cieszymy się, że potencjał naukowy Politechniki Warszawskiej, a w szczególności Wydziałów: Fizyki, Samochodów i Maszyn Roboczych, Elektrycznego, Chemicznego oraz Inżynierii Materiałowej został doceniony przez Grupę LOTOS S.A
i że zaproponowana nam została taka współpraca – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej. I dodał: – Politechnika Warszawska przykłada dużą wagę do technologii magazynowania i przetwarzania energii oraz zagadnień związanych z różnorodnymi sensorami. Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że podstawowym i pożądanym rezultatem prac nad projektami mają być prototypy rozwiązań technologicznych, które będą mogły zostać poddane wdrożeniu przemysłowemu. Taka praktyczna możliwość jest zawsze niezwykle ważna dla środowiska naukowego, a szczególnie istotna dla Politechniki Warszawskiej, która ma ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki.

– Współpraca z Politechniką Warszawską to dla nas kolejny element budowania kapitału intelektualnego, który pozwoli nam wprowadzić na rynek nowe rozwiązania w obszarze paliw niskoemisyjnych – mówi Mateusz A. Bonca, Prezes Zarządu Grupy LOTOS. – Obecnie bardzo interesujemy się wykorzystaniem wodoru jako paliwa, szczególnie w transporcie publicznym. Na bieżąco analizujemy różne możliwości dofinansowania projektów badawczo-rozwojowych i infrastrukturalnych z funduszy zarówno krajowych jak i unijnych. Równocześnie jest to nasza odpowiedź na zapisy rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wielokrotnie wspomina właśnie o konieczności rozwoju niskoemisyjnego transportu zbiorowego.

Prowadzone przez LOTOS Lab projekty innowacyjne skupiają się na dwóch kluczowych obszarach: bateriach litowo-jonowych oraz wodorze (wybrane elementy łańcucha wartości wodoru).

– W obszarze ogniw litowo-jonowych pracujemy obecnie nad projektem budowy rozproszonego magazynu energii – tłumaczy Marzena Koczut, prezes Zarządu LOTOS Lab. – Z kolei w obszarze wodoru prowadzone przez nas działania obejmują m.in. projekt budowy lokomotywy manewrowej
o napędzie hybrydowym oraz projekt budowy systemu atestacji wodoru. Wierzymy, że wiedza
i doświadczenie, jakie niesie za sobą współpraca z Politechniką Warszawską, pozwoli nam wspólnie osiągnąć sukces.

Współpraca z Politechniką Warszawską ma dotyczyć przygotowania przez uczelnię na zlecenie LOTOS Lab prototypów wybranych urządzeń, m.in.: przetworników oraz systemów zarządzania bateriami, baterii litowo-jonowych i przepływowych, magazynów energii (stacjonarnych i mobilnych), baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych, urządzenia do testowania poziomu czystości wodoru metodą optyczną.

Zgodnie z umową Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów
i Maszyn Roboczych, Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii, czy licencji.

– Innowacyjność oraz współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi to elementy, na które LOTOS zwraca szczególną uwagę w swojej strategii do roku 2022. Dlatego tak bardzo cieszy nas umowa z Politechniką Warszawską, jedną z najbardziej prestiżowych polskich uczelni – podkreśla Patryk Demski, Wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji Grupy LOTOS. – Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam wspólnie opracować rozwiązania, które pozwolą LOTOSOWI ugruntować pozycję lidera w szeroko pojętym obszarze niskoemisyjnego transportu oraz magazynowania energii. Co ważne, jesteśmy przekonani, że na umowie zyska nie tylko nasza firma, ale również polska nauka oraz docelowo nasi klienci i akcjonariusze.

Izabela Koptoń-Ryniec


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie