Sprawy nauki

Łukasiewicz i Politechnika Łódzka łączą siły

Opublikowano: 2020-06-10

forum akademickie
Fot. Łukasiewicz, PŁ

Współpraca w zakresie innowacyjnych tekstyliów i wzornictwa w ramach projektu Digital Innovation Hub to jedno z kluczowych założeń porozumienia zawartego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Politechniką Łódzką.

To trzecia umowa podpisana przez Łukasiewicza z uczelnią techniczną, która zakłada wykorzystanie osiągnięć nauki do tworzenia innowacyjnych rozwiązań o wysokim potencjale komercjalizacyjnym. Wcześniej porozumienie o współpracy zawarto z Politechniką Warszawską i Politechniką Śląską. Prowadzenie wspólnych projektów ze środowiskiem akademickim ma na celu wzmocnienie oferty badawczo-rozwojowej Łukasiewicza dla biznesu.

U podstaw umowy podpisanej przez prof. dr. hab. inż. Sławomira Wiaka, rektora Politechniki Łódzkiej, oraz Piotra Dardzińskiego, prezesa Sieci Badawczej, leży długoletnia, owocna współpraca uczelni z Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytutem Przemysłu Skórzanego oraz Instytutem Włókiennictwa z Łodzi, które od 1 kwietnia 2019 roku wchodzą w skład Łukasiewicza.

– Polski rynek odzieżowy i tekstylny, a szczególnie ten zlokalizowany w regionie łódzkim, należy do  najatrakcyjniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednak warunkiem koniecznym do dalszego rozwoju branży jest jego cyfryzacja, która zapewni większą sprawność i konkurencyjność polskich firm. Jestem przekonany, że dzięki połączeniu kompetencji badawczo-rozwojowych Łukasiewicza i Politechniki Łódzkiej w ramach tworzonego Digital Innovation Hub, sektor TCLF zyska solidnego partnera w procesie transformacji cyfrowej i stanie się liderem innowacyjnych zmian na rynku europejskim – deklaruje Piotr Dardziński.

– Politechnika ma wieloletnie doświadczenie i sukcesy we współpracy z partnerami otoczenia gospodarczo-naukowego. Budujemy nasze relacje, tak aby wspólnie z partnerami osiągać pożądane rezultaty. W przypadku tego porozumienia oddajemy do dyspozycji kompetencje naszej kadry w zakresie technologii ICT oraz potencjał naukowy, doświadczony w rozwoju innowacyjnego włókiennictwa i wzornictwa. Nasza współpraca dotyczy prac badawczo-rozwojowych, dla których otworzymy wzajemnie swoje laboratoria i unikatową aparaturę. Prowadzenie badań, szczególnie tych o wdrożeniowym charakterze, ma dziś ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarki. Jestem przekonany, że umowa przyniesie wymierne efekty w obszarze prowadzonych badań naukowych przez naszą uczelnię i partnerów. Istotnym punktem jest też intensyfikacja działań w zakresie kształcenia, szczególnie – podnoszenia kompetencji cyfrowych pracowników badawczych i realizacji doktoratów wdrożeniowych przez pracowników Łukasiewicza – dodaje prof. Sławomir Wiak.

Zgodnie z założeniami, Digital Innovation Hub Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie skupiać swoje działania m.in. na upowszechnianiu i wdrażaniu najnowszych rozwiązań cyfrowych w branży TCLF i testowaniu w warunkach rzeczywistych, tzw. living labs, najnowszych technologii o potencjalnie kluczowym znaczeniu dla wytwarzanych przez firmy produktów i usług. Zadaniem DIH Innowacyjne Tekstylia i Wzornictwo będzie też wsparcie w poszukiwaniu inwestycji i dostępie do instytucji finansowych oraz inwestorów. Przedsięwzięcie realizowane będzie przez konsorcjum instytucji mających swoje siedziby w regionie łódzkim, w tym  Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz firmę z branży IT. Konsorcjum ma również ściśle współpracować z innymi podmiotami ważnymi dla rozwoju sektora, jak Bionanopark spółka z.o.o, Uniwersytet Łódzki, Instytut Wzornictwa, a także Łódzka Strefa Ekonomiczna, firma PTAK SA oraz COMARCH SA.

Priorytetem wspólnie realizowanych projektów badawczo-rozwojowych będzie również podnoszenie kompetencji cyfrowych pracowników naukowych, zarówno Łukasiewicza, jaki Politechniki Łódzkiej.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 33 instytuty badawcze. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z ponad 7, 5 tys. pracowników (z czego 75% stanowią naukowcy) oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, Łukasiewicz stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: Łukasiewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie