Sprawy nauki

Łukasiewicz i Politechnika Warszawska zacieśniają współpracę

Opublikowano: 2020-04-30

forum akademickie
Fot. PW

Wspólna realizacja projektów dla biznesu, współpraca przy tworzeniu strategii dotyczących badań, innowacji i edukacji oraz podnoszenie kwalifikacji naukowców i studentów – to główne założenia porozumienia o współpracy badawczo-dydaktycznej podpisanego pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz a Politechniką Warszawską.

Porozumienie, którego sygnatariuszami są rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt (na fot. po prawej) oraz prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński wzmacnia dotychczasową współpracę i otwiera dla obydwu podmiotów nowe możliwości.

– Misją Łukasiewicza jest tworzenie nowoczesnych technologii, które dostarczają innowacje i budują konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Poszukując przełomowych rozwiązań, chcemy współpracować z najlepszymi i dzielić się wiedzą oraz kompetencjami w obszarach kluczowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Jestem przekonany, że efekty naszej pracy przełożą się na konkretne rozwiązania dla polskich firm i pozwolą na wzmocnienie potencjału badawczo-naukowego nie tylko Politechniki Warszawskiej i Łukasiewicza, ale całej Polski – podkreślił Piotr Dardziński.

Współpraca pomiędzy Łukasiewiczem a Politechniką Warszawską obejmuje m.in.: realizowanie wspólnych projektów badawczych i wdrożeniowych, organizowanie i planowanie programów podnoszących kwalifikacji pracowników pionu badawczego instytutów Łukasiewicza oraz pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych uczelni, a także włączenie instytutów Łukasiewicza w przedsięwzięcia dydaktyczne PW, do których należą postępowania awansowe, studia doktoranckie czy program doktoratów wdrożeniowych.

– Podpisanie porozumienia o współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz jest szczególnie ważne dla uczelni technicznej, która opracowuje i wdraża najnowsze technologie, mając ambicje współtworzenia nowoczesnej polskiej gospodarki. Prototypy rozwiązań, które mogłyby zostać poddane wdrożeniu oraz współpraca z przemysłem, mająca na uwadze wzrost jego innowacyjności i konkurencyjności, zawsze były szczególnie istotne dla Politechniki Warszawskiej. Wzmocnienie działalności badawczo-rozwojowej w ramach sieci Łukasiewicza, przyśpieszy realizację tych celów – powiedział prof. dr hab. inż. Jan Szmidt.

Działająca od 1 kwietnia 2019 roku Sieć Badawcza Łukasiewicz zrzesza 35 instytutów badawczych, z czego aż 16 działa w województwie mazowieckim. Łukasiewicz dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych, zbieżnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju gospodarczego Polski: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia. Z ponad 7, 5 tys. pracowników, z czego 75% stanowią naukowcy, oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi on trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

źródło: PW


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie