Instytuty naukowe

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w programie IMOTHEP

Opublikowano: 2020-01-30

forum akademickie

20 stycznia 2020 r. w Brukseli Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, wraz ze swoimi partnerami w dziedzinie badań lotniczych, zainicjował projekt IMOTHEP, ambitną inicjatywę badawczą w zakresie hybrydowego napędu elektrycznego.

„IMOTHEP – Badanie i rozwój technologii hybrydowego napędu elektrycznego” to czteroletni program w zakresie badań i innowacji, który otrzymał od Komisji Europejskiej dotację w wysokości 10,4 mln euro w ramach programu ramowego Horyzont 2020. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum trzydziestu trzech kluczowych podmiotów badawczych i przemysłu lotniczego pod kierunkiem francuskiego instytutu badawczego ONERA.

Konieczne są nowe rozwiązania, znacznie wykraczające poza obecnie stosowane technologie lotnicze. Zadaniem projektu IMOTHEP jest zbadanie technologii dla hybrydowych samolotów elektrycznych w ścisłym związku z zaawansowanym projektowaniem konfiguracji samolotów i innowacyjnymi architekturami napędowymi wykorzystującymi synergię między napędem a kadłubem samolotu. Ostatecznym celem projektu jest ocena potencjału hybrydowego napędu elektrycznego w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez lotnictwo komercyjne i opracowanie mapy technologicznej dalszego rozwoju.

Konsorcjum IMOTHEP skupia głównych europejskich producentów samolotów (Airbus i Leonardo), wiodących producentów silników (Safran, GE Avio, MTU, ITP i GKN), europejskie organizacje badawcze w dziedzinie lotnictwa, stowarzyszenia, uczelnie. Otrzymało wsparcie również od strony EASA. Ponadto IMOTHEP rozwija międzynarodową współpracę z Rosją oraz z Kanadą.

JK

(Źródło: IL)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie