Sprawy nauki

Łukasiewicz kontynuuje proces konsolidacji

Opublikowano: 2020-06-01

forum akademickie
Źródło: www.lukasiewicz.gov.pl

Należące do Sieci Badawczej Łukasiewicz instytuty: Farmaceutyczny oraz Biotechnologii i Antybiotyków zostały 1 czerwca włączone do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego. Połączenie wzmocni kompetencje farmaceutyczno-chemiczne Łukasiewicza i realizację interdyscyplinarnych projektów rozwojowych, strategicznych dla polskiej gospodarki.

To już czwarta, i do tej pory największa, konsolidacja przeprowadzona w ramach trwających od ponad roku prac optymalizacyjnych, ukierunkowanych na wzbogacenie oferty badawczej dla polskiego biznesu.

– Połączenie wpisuje się w budowę unikalnej i kompletnej oferty Łukasiewicza dla biznesu. Skupione w ramach jednego instytutu kompetencje farmaceutyczno- chemiczne, a także infrastruktura badawcza pozwolą nam skutecznie reagować na potrzeby przemysłu, w szczególności chemicznego, farmaceutycznego, petrochemicznego, energetycznego i spożywczego. Integracja wysoko wyspecjalizowanych zespołów naukowych otworzy również nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów o wysokim stopniu innowacyjności – uzasadnia decyzję o połączeniu Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Obecnie istniejące kompetencje Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej, obejmujące w szczególności technologię i przetwórstwo polimerów, syntezę i technologię chemiczną oraz chemię kosmetyczną i elektrochemię, zostaną poszerzone o te z zakresu farmacji oraz biotechnologii. Skupiać się będą w szczególności na kompleksowym opracowywaniu technologii wytwarzania generycznych produktów leczniczych o kluczowym znaczeniu terapeutycznym i społecznym, a także produkcji substancji aktywnych, w tym biofarmaceutyków i szczepionek nowej generacji. Łukasiewicz – IChP stanie się też zarejestrowanym wytwórcą leku cytostatycznego BiodribinÒ stosowanego przeciw białaczce włochatokomórkowej w każdym stadium choroby, jak i przeciw przewlekłej białaczce limfatycznej i chłoniakach nieziarniczych o małym stopniu złośliwości w przypadkach opornych na leczenie innymi cytostatykami.

W efekcie konsolidacji Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej będzie zatrudniał blisko 400 pracowników, z czego 200 w obszarze badawczym.

Do tej pory w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz zainicjowano 3 procesy konsolidacji. W  listopadzie ubiegłego roku warszawski Łukasiewicz – Instytut Optyki Stosowanej połączył się z  Łukasiewicz – Instytutem Tele- i Radiotechnicznym również z siedzibą w Warszawie. W styczniu 2020 roku doszło do włączenia Łukasiewicz COBRO Instytutu Badawczego Opakowań w Warszawie do Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi. Z początkiem kwietnia z połączenia należących do Łukasiewicza: Instytutu Odlewnictwa oraz Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania powstał Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny. Działania te mają na celu dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Łukasiewicza na rynku B+R. Obecnie w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz wchodzą 33 instytuty badawcze.

źródło: Łukasiewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie